nieuws

Bouw komt steeds meer op adem

bouwbreed Premium

Bouw komt steeds meer op adem

De omzetten stijgen, er is personeel nodig en de moordende concurrentie is op zijn retour. Nieuwe cijfers van het CBS tonen aan dat de bouw een zeer gunstige periode beleeft.

Financiering voor meeste bedrijven geen probleem meer. Niet eerder tijdens de crisis dachten zoveel bouwondernemers aan personeelsuitbreiding. Per saldo 14 procent verwacht de komende maanden mensen aan te nemen.

De snel stijgende vraag zorgt ervoor dat de concurrentiepositie van bedrijven verbetert. Woningbouwers hoeven niet meer te strijden om het kleine plukje consumenten dat een huis wil kopen. Per saldo 6 procent van de bedrijven ervaart volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek minder concurrentie in vergelijking met drie maanden geleden. Het aandeel bedrijven dat kampt met onvoldoende vraag neemt heel snel af. Begin 2013 klaagden zes van de tien bouwers nog hierover, in het derde kwartaal van dit jaar is dat nog maar 17 procent. In het tweede kwartaal was het aandeel nog 27 procent.

Optimisme

Het gunstige klimaat voor de bouw komt mede door de stijgende investeringen. In augustus 2015 was het investeringsvolume in materiële vaste activa volgens het CBS 13 procent groter dan een jaar eerder. Oorzaak: aanzienlijk hogere investeringen in woningen en infrastructuur. In oktober en november blijft het investeringsklimaat gunstig. De omzetten profiteren van de gunstige ontwikkelingen in de bouw. Sinds het tweede kwartaal is het optimisme helemaal terug. Per saldo 38 procent van de ondernemingen verwacht snel een omzetstijging. De gemiddelde omzet in de bouw lag in het tweede kwartaal 10 procent hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Faillissementen

Opvallend is dat per saldo slechts 0,1 procent van de bouwbedrijven te maken heeft met financiële problemen. Sinds de eerste meting van begin 2012 is dat percentage niet zo laag geweest. Ook de daling van het aantal faillissementen in de sector wijst op betere tijden. Sinds eind 2013 daalt het aantal bankroeten in de bouw. In het tweede kwartaal van dit jaar gingen 203 bedrijven over de kop. Op de top van de crisis in 2013 gingen er 501 per kwartaal op de fles.

Reageer op dit artikel