nieuws

Aandeel bodemenergie stagneert

bouwbreed Premium

Het percentage geïnstalleerde warmte-koudeopslagsystemen in de utiliteits- en woningbouw loopt terug. Dat blijkt uit de laatste CBS-cijfers. Er zijn wel grote verschillen: de terugloop in de utiliteitsbouw lijkt vooral een conjuncturele oorzaak te hebben, maar de daling in de woningbouw is structureler.

Dat lijkt een streep door de rekening van de rijksoverheid die sinds de publicatie van het rapport ‘Groen licht voor de Bodemenergie’ van de Taskforce WKO in 2009 inzette op een groter aandeel van bodemenergie in de verduurzaming van de woning- en utiliteitsbouw.

Volgens Bas van de Griendt, manager mvo en duurzaam ontwikkelen bij BPD (het voormalige Bouwfonds Ontwikkeling) is de crisis de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. “Dat zie je vooral bij de open wko-systemen die bedoeld zijn voor een grote hoeveelheid woningen of voor utiliteitsbouw als scholen, kantoren en ziekenhuizen. De utiliteitsbouw is enorm hard gedaald, dus de bodemenergiesystemen ook. Maar dat geldt ook voor de open systemen in de grondgebonden woningbouw. De crisis heeft ervoor gezorgd dat grote wko-projecten niet meer van de grond kwamen, doordat ontwikkelaars en bouwers eenvoudigweg onvoldoende woningen verkochten om aan te sluiten. Ook energiebedrijven trokken zich terug uit grote, open wko-initiatieven. De afgelopen jaren is er daarom in de grondgebonden woningbouw vooral een overgang geweest naar kleinere, gesloten bo­dem­energiesystemen, de zogenaamde bodemwarmtewisselaars. Maar ook dat neemt nu af.”

Dat laatste is niet alleen aan de crisis te wijten, meent Van de Griendt. “Er zijn andere technieken, zoals luchtwarmtepompen en een combinatie daarvan met hoogrendementsketels, al dan niet aangevuld met zonnepanelen.” Dat is niet per se een slechte ontwikkeling, vindt hij. “Dit is een heel dynamische markt waarin voortdurend nieuwe technieken opduiken. En het is geen zwart-witverhaal waarin de ene techniek beter is dan de andere. Als het om duurzame energie gaat, zijn er vijftig tinten groen. Maar het is wel een gemiste kans wanneer bodemenergiesystemen alleen vanwege de prijs niet worden overwogen, want in veel gevallen is het een heel duurzame en vooral ook comfortabele oplossing. Het is belangrijk dat ook de kopers uiteindelijk hun duurzaam energiesysteem zelf kunnen kiezen en niet vastzitten aan de beslissing van de bouwer of ontwikkelaar.”

lees verder: ‘Bouw moet de kansen van bodemenergie grijpen’

Reageer op dit artikel