nieuws

Winnen schaliegas vervuilt water

bouwbreed

Winnen schaliegas vervuilt water
Shutterstock

De gevolgen van het winnen van schaliegas voor het grondwater moeten beter in kaart worden gebracht. Dat meldt Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven naar aanleiding van een rapport van onderzoeksinstituut KWR.

 

Door het winnen van schaliegas kan het grondwater ernstig vervuild raken. Een oorzaak is dat de cementering van de buiswanden van boorputten niet in orde is. Door de lekkages die ontstaan bereiken chemicaliën het grondwater. Ook kunnen boorvloeistof en olie erin terecht komen; het is dan voor langere tijd niet bruikbaar. De Vewin dringt aan op aanpassingen van de Mijnbouwwet en de Structuurvisie ondergrond zodat het niet langer mogelijk is schaliegas te winnen in grondwaterbeschermingsgebieden.

Reageer op dit artikel