nieuws

Vrij verkeer mag, maar wel eerlijk graag

bouwbreed

Vrij verkeer mag, maar wel eerlijk graag

Vrij verkeer van goederen, diensten en werknemers is zo ongeveer de hoeksteen van de Europese Unie. Daar is iedereen het over eens. Het leger dat vindt dat vrij verkeer van werknemers wel hand in hand moet gaan met eerlijke concurrentie en eerlijke werkomstandigheden en betalingen aan de werknemers, wordt steeds groter.

Eurocommissaris sociale zaken Marianne Thyssen is druk bezig met een herziening van de Detacheringsrichtlijn, de meest misbruikte richtlijn door vooral uitzenders die het niet te nauw nemen met werknemersrechten. Ook ander beleid, zoals een betere coördinatie van sociale-zekerheidsstelsels, staat op de Europese agenda in de strijd tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie.

Daarnaast is het Europees Parlement bezig een rapport op te stellen over sociale dumping in de Europese Unie. En deze week kwam de Commissie sociaal beleid van het Comité van de Regio’s bij elkaar om erover te praten met het Luxemburgse voorzitterschap, het Europees Parlement, de Europese Commissie en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

De conclusie was unaniem: het is noodzakelijk om het beste te halen uit de voordelen van mobiliteit van werknemers, maar sociale standaarden moeten behouden blijven en sociale dumping en oneerlijke concurrentie bestreden worden.

Het is al een oude discussie tussen voorstanders van vrijheid blijheid op het gebied van grensoverschrijdend verkeer van werknemers, met alle negatieve consequenties van onderbetaling en in rekening brengen van hoge kosten aan de werknemers van dien, en de voorstanders van netjes omgaan met arbeidsvoorwaarden, ook als het buitenlandse werknemers betreft.

Misbruiken

Bij de eerste groep speelt vooral het punt van goedkope arbeid, dus goedkope productie, dus de mogelijkheid lager in te kunnen schrijven of meer winst te maken. Bij de tweede groep speelt juist de vrees voor oneerlijke concurrentie tussen bedrijven die de mogelijkheden van goedkope arbeid ge- dan wel misbruiken en de vrees voor verlies van vakmanschap en op termijn een tekort aan vakmensen.

De minister van arbeid van Luxemburg Nicolas Schmit schaarde zich duidelijk aan de kant van de tweede groep. “We moeten sociale randvoorwaarden versterken en een nieuw evenwicht vinden tussen arbeidsmobiliteit en vrij verkeer aan de ene kant, en de sociale rechten van werknemers aan de andere kant. Als we daar niet in slagen, lopen we risico het principe van mobiliteit te ondermijnen”, waarschuwde hij.

In Nederland heeft minister Lodewijk Asscher al het nodige gedaan om de negatieve kanten van vrije verkeer van werknemers aan te pakken, onder meer met de Wet aanpak schijnzelfstandigheid. Op Europees gebied wil hij echter ook slagen maken in het komende halfjaar als Nederland het voorzitterschap bekleedt. Daarbij heeft hij dan duidelijk de wind mee. Als het goed is, heeft Marianne Thyssen de herziening en aanscherping van de Detacheringsrichtlijn klaarliggen.

Niet dat Asscher in dat halve jaar kan zorgen dat die de hele Europese procedure al doorlopen heeft. Daarvoor duurt die te lang. Maar hij kan de strijd voor eerlijke arbeid en tegen oneerlijke concurrentie een forse stap verder brengen. Hij weet zich in ieder geval gesteund door een aantal belangrijke landen, waaronder Frankrijk, en het Europese Parlement. Dat helpt enorm.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels