nieuws

‘Stuur meer op risico bij onderhoud’

bouwbreed

‘Stuur meer op risico bij onderhoud’

Risicogestuurd onderhoud van betonnen constructies begint post te vatten. De nadruk ligt daarmee niet meer op de ‘technisch beste’ oplossing, maar op het behoud van veiligheid en functionaliteit. De aanpak van betononderhoud verschuift van projectmatig naar procesmatig.”

Dat zei Peter Nuiten, directeur van de Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR), op een lunchbijeenkomst in Green Village te Nieuwegein. “Wij zijn van oorsprong techneuten, op zoek naar de technisch beste oplossing. Maar opdrachtgevers trekken zich terug, concentreren zich op hun core business . Ze laten het onderhoud aan de markt over. De onderhoudsbudgetten slinken. We moeten op een andere manier naar onderhoud kijken. Van projectmatig naar procesmatig onderhoud, van technisch naar risicogestuurd. Daarbij staan veiligheid, bruikbaarheid en functionaliteit voorop. Die aanpak begint structuur te krijgen”, betoogde Nuiten.

“De verkeersbelasting neemt toe en degradatieprocessen zijn actief, maar tegelijk moeten we voor het beheer en onderhoud vanuit beperkte middelen denken. Het gaat onder meer om zo’n 3100 betonnen kunstwerken met een vervangingswaarde van 6,6 miljard euro bij Rijkswaterstaat en zo’n 40.000 kleine kunstwerken (van beton en andere materialen) met een vervangingswaarde van 60 miljard euro bij lagere overheden. “Rijkswaterstaat besteedt zo’n 40 miljoen euro per jaar aan onderhoud van kunstwerken en tussen 200 en 500 miljoen per jaar aan vervanging. Maar bij lagere overheden is vaak onbekend in welke onderhoudstoestand de kunstwerken verkeren. Onder veel gemeentelijke begrotingen ligt dan ook een tikkende tijdbom”, aldus Nuiten.

Paul Copier van Arcadis, Erik Smit van Batec en Ron Nijman van Salverda gaven voorbeelden van risicogestuurd onderhoud in de praktijk. Copier: “Voordelen van sturen op risico’s zijn; minder verrassingen, minder calamiteiten, een veilig areaal, een inzichtelijk budget, behoud van waarde en een areaal dat langer meegaat. Aan risicogestuurd onderhoud gaan kosten vooraf, maar daar wegen het behoud van waarde en het maken van de juiste keuze tegenop.” Smit voegde toe: “Onderhoud is geen kostenpost meer, maar een investering in het behoud van objecten.” Nijman ten slotte gaf als voorbeeld de risicogestuurde renovatie van de Maasbrug bij Roermond. “Het gaat niet alleen om technische risico’s. Ook de omgeving is belangrijk.”

Reageer op dit artikel