nieuws

Selectie en gunning meest risicovol voor rechtszaak

bouwbreed

Selectie en gunning meest risicovol voor rechtszaak

De afvallers bij tenders accepteren meestal hun verlies. Maar het komt ook geregeld tot een dagvaarding. Meestal ontbreekt het echter aan munitie om een gunning succesvol aan te vechten. Uiteindelijk trekt in 69 procent van de zaken de opdrachtgever aan het langste eind.

Bij de gunning van de zeesluis IJmuiden kwamen de verliezers niet in verweer na onvrede over de extreem lage inschrijfprijs. Dat gebeurde eerder  wel bij onder andere de Westfrisiaweg, ijsstadion Thialf en de bovenbouw van de Noord-Zuidlijn. De gunning voor de boortunnel van de Rotterdamsebaan in Den Haag is nog niet definitief en in principe kunnen de afvallers nog naar de rechter stappen. Die onzekerheid maakt partijen terughoudend.

Rechtszaken worden in 90 procent van de gevallen in de selectie- (47 procent) of gunningsfase (43 procent) aangespannen. In 2014 dienden 129 zaken, blijkt uit de rapportage Aanbestedingsrechtspraak in Nederland. Dat is ongeveer evenveel als de jaren ervoor. De Commissie van Aanbestedingsexperts behandelde 59 klachten. Aanbestedingsexperts schatten dat de meeste zaken dienen rond bouwprojecten, op de voet gevolgd door ICT en zorg.

“Klagen heeft alleen zin als je goede argumenten hebt. Vaak lukt het inschrijvers niet om verder te komen dan vermoedens of geruchten. In dat geval is het risico van een procedure te groot. Dat brengt kosten met zich mee, maar ook het idee dat je niet met vage argumenten ‘de hand moet bijten die je voedt’”, ervaart Jan Hebly, advocaat bij Houthoff Buruma en hoogleraar bouwrecht in Leiden.

“Een rechtszaak is wel de enige manier om aanbestedende diensten te controleren op hun werk. Ze krijgen relatief veel speelruimte, soms te veel naar mijn smaak. Tegelijk gaat veel energie zitten in de juridische aspecten en die zou beter besteed zijn aan de samenwerking en uitvoering”, vult Monika Chao, directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar aan de TU Delft aan.

De twintig dagen tussen de voorlopige en definitieve gunning is de laatste mogelijkheid voor de afvallers om bezwaar aan te tekenen. Daarna is de kans op succes zo goed als verkeken en staat alleen nog een slepende bodemprocedure met een schadevergoeding open. Ook dat gebeurt in de bouw drie tot vier keer per jaar, schat Hebly in. “Maar alles draait om het binnenslepen van projecten”, benadrukken beide hoogleraren.

Bezwaar

Aanbestedende diensten staan gedurende de periode tussen voorlopige en definitieve gunning op scherp, immers er kan nog bezwaar volgen. Zeker als aanbestedingen afwijken van het geijkte patroon, zoals bij een abnormaal lage inschrijving, zijn partijen extra alert. Meestal blijft het bij dreigementen, maar niet zelden schuift de definitieve gunning naar achteren om eerst de uitkomst van een kort geding af te wachten.

Op de foto: Heijmans werkt momenteel hard aan de N23/Westfrisiaweg. De rechtszaak die door de afvallers BAM en Dura Vermeer werd aangespannen, is allang vergeten en de opschortende werking van de gunning heeft geen effect op de opleveringsdatum in het derde kwartaal van 2017.

Lees verder: Informatie is per definitie geheim

 

 

Reageer op dit artikel