nieuws

Pyrolyse verdrijft olie uit grond

bouwbreed Premium

Pyrolyse verdrijft olie uit grond

Onderzoekers van de Amerikaanse Rice University zeggen door middel van pyrolyse met olie vervuilde grond vruchtbaar te kunnen maken.

In dit proces wordt met olie vervuilde grond drie uur achtereen in een zuurstofloze ruimte verhit tot 420 graden Celsius. Daardoor verdwijnen de lichtere koolwaterstoffen. De zwaardere koolwaterstoffen ondergaan bij 350 graden Celsius en hoger een soort kraakproces, zoals zich dat ook in raffinaderijen afspeelt. Door de behandeling worden op grond van de bevindingen geen nieuwe polycyclische aromaten oftewel PAK’s gevormd.

Tijdens de proeven werd de vervuilde grond nagenoeg volledig schoon: minder dan 0,1 procent van het gewicht blijft achter. Pyrolyse verandert de vervuilde grond in een soort zwarte aarde. In de natuur is die uitermate vruchtbaar. Wat de onderzoekers na de proef overhielden, lijkt daarop.

Materieel

Vooralsnog is dat alleen in het laboratorium gebeurd. De wetenschappers menen echter dat dit proces is op te schalen. Naar hun mening is onder meer mobiel materieel dat voor de reiniging van grond wordt gebruikt er goed geschikt voor te maken.

Pyrolyse is een alternatief voor verbranding en thermische reiniging. Verbranding maakt de grond nog schoner maar dat vergt een temperatuur tot zo’n 1200 graden Celsius.

Analyse leert de wetenschappers dat de behandelde grond kan worden gebruikt voor de landbouw. De kwaliteit ervan is in elk geval goed genoeg voor groenprojecten. In het laboratorium groeide er volgens de rapportages met succes sla op de behandelde grond. Sla is in de woorden van de wetenschappers vooral gevoelig voor giftige stoffen uit olie. Het vermogen om planten te laten groeien hangt mede samen met het feit dat het reinigingsproces de vervuilde grond minder waterafstotend maakt.

De onderzoekers zien in hun ontwikkeling een bruikbare methode om olievervuiling op het land snel te kunnen opruimen. Naar hun mening vindt het overgrote deel van de olievervuilingen plaats op land en veel minder op zee, ook al krijgt het laatste meer aandacht.

Reageer op dit artikel