nieuws

‘Ontheffing nodig voor het bouwen van winkelpanden’

bouwbreed

‘Ontheffing nodig voor het bouwen van winkelpanden’

Provincies moeten gemeenten beperkingen opleggen voor het bouwen van winkels. Als de bouwplannen uitstijgen boven een bepaald aantal vierkante meters, moeten gemeenten bij de provincie een ontheffing aanvragen.

Daarvoor pleit Jildau Schuilenburg, secretaris vestigingszaken van brancheorganisatie Detailhandel Nederland. De ontheffingsverplichting kan worden opgenomen in de provinciale structuurvisie. Als voorbeeld noemt ze Zuid-Holland. Daar moeten gemeenten die binnenstedelijk winkels willen bouwen nu al ontheffing aanvragen als het te bouwen winkeloppervlak boven 1500 vierkante meter uitkomt. Gaat het om locaties in andere gebieden, dan geldt als grens een winkeloppervlak boven 3000 vierkante meter. “We bedoelen niet dat alle provincies dezelfde grenzen moeten trekken, maar wel dat afhankelijk van de lokale situatie moet worden gekeken naar wat maximaal aan winkelruimte mag worden bijgebouwd”, zegt Schuilenburg.

Het onderwerp kwam ter sprake tijdens een bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van provincies, de retailsector en minister Kamp. Daar bleek dat krimp en leegstand binnen de retailbranche hoog op de agenda staan van de provincies.

Dat is ook noodzakelijk, reageert Jan Meerman, directeur van Detailhandel Nederland. Hij constateert dat in Nederland een groot overschot is van winkels. Tussen 20 en 30 procent van het aantal winkelpanden is overbodig. Meerman dringt er daarom op aan dat de overheid meer dan nu een faciliterende rol speelt bij het transformeren van de retailsector.

Detailhandel Nederland vindt verder dat provincies een grotere uniformiteit moeten ontwikkelen in hun retailbeleid. Het herontwikkelen van winkelpanden moet voorrang krijgen boven nieuwbouw. Ook is een betere onderlinge informatie-uitwisseling nodig.

Inmiddels hebben de provincies positief is gereageerd op het plan om gemeenten ontheffing te laten aanvragen als ze winkels willen bouwen. Volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) nemen provincies de problematiek rond de detailhandel zeer serieus. Daarom hebben verschillende provincies plannen voor de sector vervat in hun eigen retailagenda’s.

Reageer op dit artikel