nieuws

Ongespecificeerd loonstrookje goed voor boete

bouwbreed Premium

Ongespecificeerd loonstrookje goed voor boete

Werkgevers moeten vanaf 1 januari 2016 loonstrookjes duidelijker specificeren. Doen ze dat niet, dan hangt ze een boete boven het hoofd. Het is ook de verantwoordelijkheid van een werkgever dat een werknemer een bankrekening heeft.

Per 1 januari 2016 gaat de Wet aanpak schijnconstructies (Was) in. Deze wet moet oneerlijke concurrentie op arbeid voorkomen en onderbetaling en uitbuiting van bouwvakkers tegengaan. Om te voorkomen dat bedrijven niet weten waar ze precies aan toe zijn, geeft het ministerie van Sociale Zaken een informatieblad uit waarin staat wat wel en niet mag. Uit dat schrijven blijkt onder meer dat boetes dreigen voor werkgevers die op het loonstrookje de kosten onvoldoende specificeren. Deze regel moet schijnconstructies voorkomen. Een omschrijving als ‘algemene onkostenvergoeding’ mag niet meer worden gebruikt.

Vanaf volgend jaar moet het netto equivalent van het minimumloon (minimumloon minus verplichte inhoudingen) giraal worden overgemaakt. Minister Asscher verbiedt contante betalingen, omdat hij wil kunnen controleren of werknemers krijgen waar ze recht op hebben. Verschuilen achter het ‘excuus’ dat een werknemer geen bankrekening heeft, kan werkgevers na 1 januari ook op een boete komen te staan. “In dit geval kan de werkgever het minimumloon niet uitbetalen op de in de wet voorgeschreven wijze. Daarmee begaat de werkgever een overtreding waarvoor een boete kan worden opgelegd”, aldus de brochure.

Werkgevers mogen geen looninhoudingen meer doen die niet volgens de wet verplicht zijn of geen deelname aan een pensioenfonds of spaarfonds betreffen. Inhoudingen en verrekeningen zijn uitsluitend toegestaan zolang het wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Voor voorschotten op loon is een uitzondering gemaakt: “Mits schriftelijk overeengekomen mogen voorschotten in mindering gebracht worden op een volgende loonbetaling. Het loon is immers uitbetaald, alleen op een eerder tijdstip.”

Inhoudingen op het minimumloon die niet meer zijn toegestaan zijn onder meer ‘contributie personeelsvereniging’ en verkeersboetes.

Bekijk hier een uitleg over de Was

Reageer op dit artikel