nieuws

Miljoenen voor energiezuinig maken rijksmonumenten

bouwbreed

Miljoenen voor energiezuinig maken rijksmonumenten

Het energieverbruik van rijksmonumenten is te hoog. Daarom moet worden onderzocht hoe ze energiezuinig kunnen worden gemaakt. De komende twee jaar trekt minister Jet Bussemaker (cultuur) hiervoor 10 miljoen euro uit.

Het geld is bestemd voor achttien rijksmonumenten die op uiteenlopende wijze worden gebruikt, zoals musea, molens en kerken. Het gaat om gebouwen waarvoor reeds concrete plannen bestaan voor bouwkundige aanpassingen. De projecten moeten uiterlijk in 2016 worden afgerond. Volgens de minister wordt bij renovatie of herbestemming te weinig rekening gehouden met mogelijkheden om energie te sparen. Met als gevolg dat de vaak tochtige gebouwen energie slurpen.

Aan energiebesparende maatregelen hangt vaak een hoog prijskaartje. Het verduurzamen van de gebouwen is meestal kostbaar, vanwege de vernieuwende methoden die noodzakelijk zijn om de cultuurhistorische waarde te behouden. Als voorbeeld noemt Bussemaker de voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden. Het gebouw wordt gebruikt door onder meer kunstenaars en heeft gedeeltelijk een horecabestemming. Het energieverbruik is echter hoog en moet met innovatieve technieken omlaag worden gebracht. Het complex wordt momenteel verbouwd zodat het zijn oorspronkelijke aanzien terugkrijgt. Bovendien krijgt het een museumfunctie.

Teveel opgeslagen warmte

Museum De Hermitage in Amsterdam, dat ook subsidie ontvangt, kampt met andere problemen. Het gebouw dat beschikt over een zogeheten warmte koude-opslag, maakt meer gebruik van koeling dan van verwarming. Hierdoor is er een teveel aan opgeslagen warmte.

Dit probleem wordt opgelost door De Hermitage en de nabij gelegen Hortus Botanicus met elkaar te verbinden door een buizenstelsel van 425 meter lang. Zo kan het warmteoverschot van het museum worden gebruikt om een deel van de planten in de botanische tuin te verwarmen. Vervolgens levert de Hortus gekoeld water terug aan de Hermitage. Dat water wordt gebruikt voor het koelen van de expositieruimten. Na afloop van de verbouwingen worden de resultaten van de pilot geëvalueerd. Bruikbare innovaties worden in de toekomst ook in andere monumentale bouwwerken toegepast.

Eerder bleek uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat ook rijksmonumentale woonhuizen moeilijk energiezuinig zijn te maken. Deze vallen echter buiten de pilot.

Reageer op dit artikel