nieuws

Meer aandacht voor nieuwbouw bepleit

bouwbreed

Vervangende nieuwbouw is in sommige gevallen een betere optie dan renovatie. Toch wordt vaak voor renovatie gekozen, omdat vanuit de overheid meer aandacht voor deze oplossing is.

Dat staat in een onderzoek dat TNO deed in opdracht van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB). De onderzoekers spreken geen duidelijke voorkeur uit voor renovatie of nieuwbouw. Wat de beste en goedkoopste optie is, verschilt nu eenmaal per geval. “Er zijn projecten waarbij vervanging goedkoper bleek dan grootschalige renovatie, en andersom.” En: “Een vervolgstudie zou moeten uitwijzen welke aanpak in welke situatie de voorkeur heeft.” TNO vindt wel dat vervangende nieuwbouw “meer en gelijkwaardige aandacht” in overheidsprogramma’s en stimuleringsmaatregelen moet krijgen. Nu lijkt de overheid meer interesse in renovatie te hebben.

Doelen

Onterecht, oordeelt TNO. Met alleen renovatie is het namelijk niet haalbaar om de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal te krijgen, één van de doelen van het Energieakkoord. De afspraak in het akkoord om woningen door middel van renovatie aan een hoger energielabel te helpen, levert volgens TNO een energiebesparing op van 32,4 procent. Door woningen met een E-, F- of G-label niet te renoveren maar “grotendeels” te vervangen, loopt dit percentage op tot 47,1 procent.

Vervanging van alle woningen (met uitzondering van monumenten) met energielabel E, F en G door energieneutrale nieuwbouw leidt tot 2050 tot een totale extra besparing van 27,4 miljard euro op de energiekosten, becijferen de onderzoekers, “en een verbetering van de WOZ-waarde van 45 miljard euro”. Een dergelijke ingreep vraagt wel een extra investering van 145,1 miljard euro tot 2050.

Zonder hulp van de overheid zal het echter lastig worden om vervangende nieuwbouw van de grond te krijgen. Door “onevenwichtige stimulering” wordt nu vaak voor renovatie gekozen. De overheid moet meer aandacht hebben voor nieuwbouw, stellen de onderzoekers. Zo zou het kabinet een voorbeeld kunnen nemen aan de slooppremie voor oude en vervuilende auto’s. Ook fiscaal voordeel voor energieneutrale woningen is een optie.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels