nieuws

ING: na ontslag volgt vaak uitzendbaan

bouwbreed Premium

ING: na ontslag volgt vaak uitzendbaan

Het aantal uitzendbanen in de bouw is in een jaar tijd met 40 procent gegroeid. De nieuwe uitzendkrachten zijn vaak pas werkloos geworden bouwvakkers. Dat constateert ING Economisch Bureau.

Het aantal uitzendkrachten in de bouw is in het tweede kwartaal van 2015 opgelopen naar 21.000. Een jaar eerder waren dat er nog 15.000. Dat betekent een stijging van ruim 40 procent. Het totaal aantal uitzendkrachten in Nederland steeg in dezelfde periode met 7 procent.

Volgens ING zijn het vooral pas werkloos geworden 45- tot 55-jarigen die als uitzendkracht de sector weer instromen. Vanaf 2013 is het aantal bouwvakkers in deze leeftijdscategorie toegenomen van 63.000 naar 71.000 in het tweede kwartaal van 2015.

Het beeld dat ING schetst komt grotendeels overeen met dat van het UWV en de cijfers van het CBS. Het UWV constateerde vorige maand dat in 2012 51 procent van de werkloze bouwwerknemers na een WW-periode voor een uitzendbureau ging werken. Twee jaar later was dat aandeel gestegen naar 60 procent.

Jongeren

Jongeren komen nauwelijks meer aan de bak volgens ING. In 2008 werkten nog 50.000 jongeren van 25 jaar of jonger als bouwvakker. In 2015 is dat meer dan gehalveerd tot 24.000. Het steeds verder afnemende aantal schoolverlaters van bouwgerelateerde opleidingen zorgt voor een beperkt aantal jonge, gediplomeerde instromers. Het UWV constateerde eerder dat bouwvakkers tot 27 jaar zich nauwelijks meer melden bij de arbeidsbureaus. Slechts 2 procent van de lopende WW-uitkeringen voor werknemers uit de bouw is voor jongeren onder de 27 jaar. Drie jaar geleden was hun aandeel nog 8 procent. Een deel van de daling lijkt te worden verklaard door de sterke terugloop van het aantal jonge bouwvakkers.

Het wegblijven van een nieuwe lichting jonge bouwvakkers wil niet zeggen dat de vaste banen naar de relatief oude bouwvakkers van 50 jaar en ouder gaan. Die leeftijdsgroep komt steeds vaker in de WW terecht. Twee jaar geleden was 47 procent van alle WW’ers uit de bouw 50 jaar of ouder. Inmiddels is hun aandeel 66 procent. Van de ruim 14.000 WW-uitkeringen zijn er dus 10.000 voor de ouderen.

Reageer op dit artikel