nieuws

Gemeenten negeren regels

bouwbreed

Gemeenten gaan de mist in bij de inkoop van duurzaam hout. Zij houden zich niet aan de juridische kaders die hiervoor gelden. Dat antwoorden staatssecretaris Mansveld (infrastructuur en milieu) en Dijksma (economische zaken) op Kamervragen.

“Het vragen om een specifiek houtkeurmerk is in strijd met de aanbestedingsregels”, schrijven de bewindslieden. Inmiddels is over het zogeheten FSC only-beleid van de Nederlandse gemeenten een klacht ingediend bij de Europese Commissie. “Dit betreft dus niet het inkopen van hout met het FSC-keurmerk als zodanig, maar over het uitsluiten van andere keurmerken dan het FSC-keurmerk”, staat in de beantwoording.

Gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat mogen sinds 2010 uitsluitend duurzaam hout inkopen. Het materiaal moet voldoen aan uiteenlopende regels. De beoordeling daarvan is een taak van TPAC, de toetsingscommissie inkoop hout.

Uit het beantwoorden van de vragen blijkt tevens dat er een controverse bestaat over het MTCS-keurmerk voor Maleisisch hardhout. In juli maakte Mansveld bekend dat in Nederland MTCS- gecertificeerd hout wordt toegelaten naast het FSC-keurmerk.

Eerder waren over MTCS twijfels gerezen, onder meer omdat onduidelijk was of kaalslag was uitgesloten en de rechten van inheemse volken werden gerespecteerd. Na een bezoek van staatssecretaris Dijksma aan Maleisië stond niets de toelating van MTCS nog in de weg.

De bewindsvrouw voerde gesprekken met plaatselijke vertegenwoordigers van onder meer Jaringan Orang SeMalaysia (JOAS), de grootste organisatie van inheemse volken. Daarin kwam naar voren dat MTCS goed functioneert. Een gegeven dat Dijksma ook aan de Tweede Kamer meldde. In tegenstelling tot de uitspraken van de staatssecretaris heeft JOAS inmiddels schriftelijk aan de Tweede Kamer laten weten dat de organisatie het MTCS-keurmerk afwijst. Volgens de bewindsvrouw verschilt het beeld dat JOAS tegenover haar schetste van de visie die de organisatie geeft in haar brief. Dijksma blijft erbij dat het MTCS-keurmerk toegang krijgt tot de Nederlandse markt. Ze schrijft dat ze tot haar visie kwam na gesprekken in Maleisië met vertegenwoordigers van verschillende inheemse volkeren.

Reageer op dit artikel