nieuws

Geen gas en olie meer in 2050 economisch haalbaar

bouwbreed

Geen gas en olie meer in 2050 economisch haalbaar

Het is haalbaar om de energietransitie zo te versnellen dat we vanaf 2050 volledig kunnen drijven op hernieuwbare energie. Het levert ook nog eens fors extra banen op. Dit blijkt uit onderzoek van Greenpeace in samenwerking met het Duitse Ruimtevaart Centrum.

Volgens de onderzoekers is momenteel 51 procent van de energie hernieuwbaar, 34 procent komt uit kolen, 12 procent uit gas, olie en diesel, en de rest is atoomenergie. Als gekeken wordt naar de cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voor 2030 – het huidige beleid voortzetten zonder extra maatregelen – dan daalt het kolenverbruik met 7 procentpunt naar 27 procent, maar de hernieuwbare energie stijgt met slechts 2 procentpunt. De andere 5 procent komt van gas, olie en diesel.

In de gepropageerde Energie Revolutie is het aandeel hernieuwbare energie 87 procent, kolen nog maar 4 procent en gas, olie en diesel 8 procent.

Dit laatste scenario leidt tot 48 miljoen banen in de hernieuwbare energiesector tegen slechts 28 miljoen in het IEA-scenario.

Reageer op dit artikel