nieuws

Geen extra cadeautjes voor bouw

bouwbreed

Geen extra cadeautjes voor bouw

Na jaren crisis is het deze Prinsjesdag eindelijk tijd voor lastenverlichting en cadeautjes. De bouw kan extra meevallers vergeten, maar komt er ook niet slecht vanaf.

Komend jaar staat een flink aantal nieuwe projecten op stapel, maar voor de langere termijn zijn de vooruitzichten somber. In het Infrafonds zit in 2016 5,8 miljard euro en dat is 200 miljoen euro minder dan vorig jaar. Daarvan is minder dan de helft (2,6 miljard euro) voor nieuwe projecten. Vorig jaar zijn al maatregelen getroffen om erger te voorkomen. Toen zijn twee kasschuiven met een waarde van 400 miljoen euro uitgevoerd om de dreigende “onwenselijke” dip in het Infrafonds te verzachten.

De bouw kruipt net uit het diepste dal van de crisis en kan wel een steuntje in de rug gebruiken. De doorlooptijd van infraprojecten is lang en de winstmarges bij de bouwbedrijven nog altijd ronduit mager. Minister Schultz laat weten dat de verlenging van de meerjarenbegroting MIRT tot na 2028 nog minimaal een jaar op zich laat wachten.

“We hakken knopen door voor de aanleg van grote, ontbrekende schakels in ons wegennet, zoals de Blankenburgverbinding. We starten met de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. En door te experimenteren met zelfrijdend vervoer en slim verkeersmanagement maken we Nederland tot proeftuin van de wereld”, licht minister Schultz haar begroting toe.

Toch zijn de vooruitzichten voor de infra-markt niet heel zonnig. De nadruk komt steeds meer op projecten in de Randstad te liggen en de prioriteiten komen bij de natte sector te liggen. De A15 Maasvlakte-Vaanplein en A4 Schiedam worden nog dit jaar opgeleverd. In 2016 staan nog 37 projecten in het MIRT-projectenboek. De focus gaat verschuiven naar ICT-toepassingen en slimme benuttingsmaatregelen, waarbij weinig nieuwe wegverbredingen nodig zullen zijn.

Uit de begroting blijkt verder dat de spanning op de budgetten van ProRail toeneemt. Komende jaren gaat het minimaal om een half miljard euro. Met elf kostenbesparende maatregelen wil staatssecretaris Mansveld dat financiële gat wegwerken. Ze denkt onder meer aan het reduceren van de kosten voor onderhoud en het beperken van slijtage. In 2017 volgen definitieve beslissingen.

Lees verder: Mkb bouw teleurgesteld en het overzicht van voor de bouw belangrijke punten uit de Miljoenennota

Reageer op dit artikel