nieuws

Europees beleid slaat onvoldoende aan in regio’s

bouwbreed

Europees beleid slaat onvoldoende aan in regio’s

Europees beleid botst geregeld met lokale belangen. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven niet uitbreiden als ze in de buurt van een Natura 2000-gebied zijn gevestigd.

Dat staat in het onderzoek ‘Ruimte voor de regio in Europees beleid’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Naast bedrijven die zich beperkt zien in hun mogelijkheden om uit te breiden, lopen ook burgers geregeld aan tegen de gevolgen van Europees beleid. Als voorbeeld noemt de RLI vertraging voor treinreizigers vanwege werkzaamheden aan perrons die voortvloeien uit Europese regelgeving. Het draagvlak voor Europa wordt hierdoor verkleind.

De sleutel om de problemen op te lossen, is betere samenwerking tussen verschillende politici, stelt de RLI. “Regionale spelers worden vaak pas geconfronteerd met de consequenties van Europees beleid als zij daarop geen invloed meer kunnen uitoefenen”, concludeert de organisatie. Om dit te voorkomen, adviseert de RLI dat het Rijk en de decentrale overheden beter gaan samenwerken als het gaat om de uitvoering van Europese wet- en regelgeving. Door hiermee op een andere manier om te gaan, kunnen politici problemen voorkomen. Betere samenwerking zorgt bovendien voor meer invloed binnen Europa.

De RLI bepleit dat politici bij het uitvoeren van EU-beleid zich gaan richten op het leveren van maatwerk. Daarbij moet meer dan nu rekening worden gehouden met regionale belangen. De EU biedt hiervoor mogelijkheden, maar die worden slechts weinig gebruikt.

Verder wijst de RLI er dat in grensregio’s vaak belangen spelen waarbij meerdere landen zijn betrokken. Bijvoorbeeld als infrastructuur moet worden aangelegd of aangepast. “Nationaal beleid en wetgeving blijken daarvoor vaak onvoldoende oplossingen te bieden, terwijl die er op Europees niveau wel zijn maar niet of onvoldoende worden benut.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels