nieuws

Eindelijk Richtlijn betonbekistingen en ondersteuningsconstructies

bouwbreed

Eindelijk Richtlijn betonbekistingen en ondersteuningsconstructies

Aan de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies wordt sinds 2011 gewerkt. Maar volgende week wordt hij eindelijk gepresenteerd. Het naslagwerk verschijnt dan op de website www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl en wordt overhandigd aan vertegenwoordigers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Hoe komt het dat het samenstellen van de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies zo lang heeft geduurd? “Door voortschrijdend inzicht. En door de ontwikkeling van een meetinstrument om het kaf van het koren te scheiden. Dat heeft tijd gekost”, antwoordt Marcel Koerts, directeur van het opleidingsbedrijf VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingsbedrijven). “De nieuwe richtlijn krijgt een voorname plek in het onderwijs”, verwacht Koerts. “Als iedereen zich eraan gaat houden, voorzover dat nog niet het geval is, wordt het zeker veiliger.” Het wordt een levend document, dat net als de Richtlijn Steigers periodiek wordt aangepast aan de actuele stand van de wet- en regelgeving en de stand der techniek.

“De nieuwe richtlijn is geen boekwerk, maar een portal.Je kunt hem wel afdrukken, maar dat is veel werk. Wie het naslagwerk op papier wil hebben kan een print bestellen”, aldus Peter Hecker, secretaris van de VSB. Hoe vaak wordt de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningen aangepast? “Normaal verschijnt elk jaar een update, maar na de eerste verschijning zullen we wel veel reacties krijgen. Ik verwacht binnen een half jaar een update.”

Bloemlezing

De richtlijn is geen wet- en regelgeving, maar een bloemlezing uit veiligheidsbladen, voorschriften en normen. “Een communicatiemiddel voor de hele keten. Ik verwacht dat de Inspectie het naslagwerk gaat gebruiken, net zoals de Richtlijn Steigers. Het zou geen gek idee zijn de Richtlijn te verheffen tot bijvoorbeeld arbo-catalogus. Maar die moet gratis zijn. Wij maken kosten, hebben geen fonds om uit te tappen, moeten dus een bijdrage van onze leden vragen. We hebben overigens een waarborgregeling waar we de Richtlijn aan koppelen. Het naslagwerk is dus niet vrijblijvend, VSB-leden moeten zich aan de inhoud committeren.”

Heckers bevestigt dat de betonbouw alleen maar veiliger kan worden, voorzover het nog niet veilig is. “We hebben in de richtlijn vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de overdracht moet plaatsvinden. Dat is heel belangrijk.”

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningen is voor iedereen die te maken krijgt met horizontale, verticale en bijzondere bekistingen en ondersteuningsconstructies voor in het werk gestort beton.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels