nieuws

Dialoogtafel na crisis opgesplitst in twee overlegorganen

bouwbreed

Dialoogtafel na crisis opgesplitst in twee overlegorganen

De Dialoogtafel, het orgaan waarin de NAM, overheden en maatschappelijke organisaties overlegden over de Groningse aardbevingsproblematiek, is mislukt en wordt opgedoekt.

Voorzitters Jacques Wallage en Jan Kamminga leggen hun functies neer en zullen ook niet terugkeren in een nieuwe opzet van het overleg. Tussen de overheden en de maatschappelijke organisaties was al langer sprake van een vertrouwensbreuk. Onlangs kondigden zes organisaties, waaronder LTO, de woningcorporaties en de Vereniging Groninger Dorpen, aan uit het overleg te stappen. Zij vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd en hekelen het gebrek aan transparantie.

De Groninger Bodem Beweging, een van de grootste belangenverenigingen in het bevingsgebied, stapte al eerder uit het overleg.

Tijdens de laatste vergadering van de Dialoogtafel, afgelopen donderdagavond, is besloten een doorstart te maken in een nieuwe vorm. In plaats van één zullen twee organen worden ingesteld. In de ene overleggen provincie, gemeenten en het Rijk met elkaar; in de andere de maatschappelijke organisaties die zich hebben verenigd in het Groninger Gasberaad.

Beide ‘tafels’ zullen in direct contact komen te staan met Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen. Aan hem de taak om tot besluiten te komen die in beide stuurgroepen gedragen worden.

Wallage en Kamminga zullen betrokken worden bij de vormgeving van de nieuwe overlegstructuur, maar keren niet terug in het bestuur ervan. “Zo’n nieuwe fase vraagt om een nieuwe voorzitter”, aldus Wallage vrijdagochtend in een reactie.

Het Groninger Gasberaad krijgt een eigen onafhankelijke voorzitter. Bedoeling is om die zo snel mogelijk aan te stellen.

De Dialoogtafel werd in 2013 opgericht met als voornaamste doel het vertrouwen van de inwoners van Noordoost-Groningen in het Rijk en de NAM te herstellen.

Hoewel er sindsdien veel maatregelen zijn getroffen om een begin te maken met het herstel van de aardbevingsschade aan woningen en andere gebouwen in het gebied, is er nog altijd veel kritiek. Zo is 40 procent van de huiseigenaren ontevreden over de huidige schadeafhandeling, blijkt uit recent onderzoek. Met name over de taxatie van de schade wordt geklaagd. Over de daadwerkelijke herstelwerkzaamheden veel minder.

Reageer op dit artikel