nieuws

Bedreigd dier vooraf gespot

bouwbreed Premium

Bedreigd dier vooraf gespot

Ontwikkelaars zijn grotendeels ‘verlost’ van problemen met bedreigde dier- en plantsoorten die opdoken tijdens het braak liggen van hun bouwgrond.

Het is dé nachtmerrie van grondeigenaren. Beschermde planten en dieren die opduiken op de grond voor woningbouw of als winlocatie voor zand en grond. Voor je het weet is er niets meer mogelijk vanwege de regels uit de Flora- en faunawet, ervaren zij.

Twee ministeries, de Haven Amsterdam en de vereniging zand – en grindproducenten Cascade bedachten drie jaar geleden een oplossing, samen met onder meer de Vlinderstichting: toekomstige bouwgrond kan de status ‘tijdelijke natuur’ krijgen. In een Green Deal is het concept nu uitgewerkt tot een werkbaar instrument. Op korte termijn krijgt het een plek in nieuwe wetgeving.

Met de ontheffing kunnen grondeigenaren de natuur hun gang laten gaan. Ze hoeven dan niet meer bang te zijn dat ze achteraf tegen hoge kosten en ingewikkelde procedures aanlopen, omdat er ‘ineens’ beschermde dier- of plantsoorten op het terrein zijn.

Het werkt als volgt: voordat een eigenaar een ontheffing krijgt, komt een ecoloog langs die nagaat welke dieren en planten in een gebied aanwezig zijn. Alles wat er daarna bijkomt, levert de grondeigenaar geen extra problemen op. In Nederland zijn er nu 28 ontheffingen verleend en 24 gebieden ontwikkeld.

“Dit is een fantastisch resultaat”, duidt Leonie van der Voort, directeur van Cascade. “Ook in het buitenland is er inmiddels interesse voor.”

De potentie van het instrument is echter nog veel groter, gaat ze verder. Volgens haar liggen in Nederland tienduizenden hectaren grond van de overheid of projectontwikkelaars braak die in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing. Ze benadrukt dat het ook goed is voor de natuur. “Je kunt stellen dat de Flora- en faunawet soms het tegenovergestelde oplevert van wat de wetgever wil. Om problemen te voorkomen, doen grondeigenaren er namelijk alles aan om beschermde diersoorten en planten op hun terrein te weren: klepelen, spuiten of verpachten aan boeren die er mais op zetten. Dat is doodzonde van die natuur.” Niet dat de “bulldozer” de nieuwe natuur zomaar mag platwalsen: “Je moet met het dierenwelzijn rekening houden.”

Reageer op dit artikel