nieuws

AFNL en NOA willen 
uitzendverbod voor zelfstandigen

bouwbreed Premium

AFNL en NOA willen 
uitzendverbod voor zelfstandigen

De Aannemersfederatie Nederland en de afbouwbedrijven van de NOA willen dat er een uitzendverbod komt voor zzp’ers. Dat schrijven beide organisaties in een brief aan de Eerste Kamer.

De uitzendsector heeft een nieuwe markt ontdekt. Door de slechte situatie in de bouw hebben veel werkgevers in de bouw- en afbouwsector werknemers ontslagen en hun toevlucht genomen tot de inzet van flexibele werknemers en voor al zzp’ers.

De uitzendsector speelt hierop in door werklozen die de maximale duur van de WW hebben bereikt, uit te lenen als zzp’er. “De manier waarop dat gebeurt, is identiek aan die van een uitzendkracht. De uitlener bepaalt het uurtarief, er is geen keuze bij de opdracht en er wordt gewerkt met urenbriefjes”, weten voorzitters Henk Klein Poelhuis (AFNL) en Jan van de Kant (NOA).

Dat knelt volgens hen. Het tarief van deze zzp’ers is aanzienlijk lager dan het tarief van een uitzendkracht of payroller, omdat er geen werkgeverslasten moeten worden afgedragen. Evenmin is een cao van toepassing. Zodoende is er feitelijk sprake van schijnzelfstandigheid. Bovendien is het wel heel gemakkelijk verdiend, stellen de voorzitters. Van het gemiddelde tarief van 22,50 per uur steekt de uitzender eenderde in zijn zak.

Het verbaast AFNL en NOA dan ook niet dat de uitzendsector een stevige lobby is begonnen om de beperking van de rol van intermediair ongedaan te maken. Uitzendbureaus kunnen in die rol alleen maar bemiddelen tussen opdrachtgever en zzp’er. Die moet zelf zijn tarief bepalen en de opdracht aannemen, niet de uitzender.

Beide organisaties zijn van mening dat een groot deel van de problemen rond schijnzelfstandigheden in de bouw voor een belangrijk deel is ontstaan door uitleenconstructies van zzp’ers door uitzenders. Zij maken zich dan ook zorgen over de lobby van de uitzenders die willen dat zij als gevolmachtigde mogen blijven optreden, iets wat in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), de opvolger van de VAR-verklaring, wellicht toegestaan zou kunnen worden.

Niet doen, zeggen AFNL en NOA. Scherp de Wet DBA liever aan, zodat uitzenders alleen maar bemiddelaar kunnen zijn.

Reageer op dit artikel