nieuws

Zorgen om impact faillissement Imtech op installatiebranche

bouwbreed Premium

Zorgen om impact faillissement Imtech op installatiebranche

Uneto-VNI maakt zich zorgen over de impact die het faillissement van Imtech heeft op andere bedrijven in de installatiebranche. “Veel van onze leden zijn onderaannemer bij Imtech”, zegt voorzitter Titia Siertsema.

Collega-installateurs en toeleveranciers staan bij een faillissement achteraan in de rij van schuldeisers, stelt Siertsema. “Het is nog maar de vraag of zij hun rekeningen nog betaald krijgen.” De branchevereniging heeft nog geen beeld van het aantal leden dat door het faillissement wordt geraakt. “Leden proberen het toch vooral eerst zelf op te lossen.”

De meeste bedrijven die met of voor Imtech werken, houden de lippen stijf op elkaar. Strukton Worksphere wil op dit moment geen uitspraken doen over de eventuele gevolgen van een faillissement. Datzelfde geldt voor een aantal andere grote spelers in de branche. Kuijpers en Unica lieten eerder wel weten interesse te hebben in onderdelen van de failliete installatiereus. Ook toeleveranciers kunnen of willen niet reageren. Leverancier werktuigbouwkundige componenten Eriks, die Imtech Building Services als klant had, laat weten dat het faillissement geen gevolgen heeft.

Siertsema is voorzichtig optimistisch over de toekomst van de verschillende Imtech-onderdelen. “Imtech was in de kern een prachtige onderneming met veel hoogwaardige technische kennis. Projecten van Imtech waren vaak paradepaardjes van de installatiesector.” Is een faillissement misschien wel goed voor de installatiebranche, die vooral op de projectenmarkt nog altijd te maken heeft met overcapaciteit? Siertsema: “Het gaat de komende jaren weer aantrekken. De specialistische kennis van de mensen van Imtech kunnen we komende jaren dan ook goed gebruiken.”

Het faillissement heeft ook gevolgen voor de branchevereniging zelf. “Het is één van onze grootste leden, dus dat gaan we zeker merken. We krijgen iets minder contributie, maar dat gaan we wel opvangen.” De voorzitter maakt zich meer zorgen over de Imtech-mensen die een functie binnen de vereniging vervullen. “Imtech is een actieve partij, die graag mensen afstaat voor commissies en besturen. We hopen die mensen gauw weer terug te zien.”

Siertsema rekent, net als de curatoren van Imtech, op een flexibele opstelling bij de banken. “De curatoren hebben alle medewerking nodig om zoveel mogelijk werkgelegenheid te redden. Ook voor onderaannemers die mogelijk in de problemen raken door het faillissement reken ik op coulance van de banken.”

Lees verder: Imtech failliet, werknemers krijgen salaris (update)

Reageer op dit artikel