nieuws

Zonnesector wil af van 
importprijs

bouwbreed

Zonnesector wil af van 
importprijs

Zes Europese solar-bedrijven pleiten voor afschaffing van de import-heffing op Chinese zonnepanelen. De in 2013 ingevoerde heffing heeft de sector ontwricht, vinden zij.

In een brief aan eurocommissaris voor Handel, de Zweedse Cecilia Malmström vragen de zes directeuren van de bedrijven om de zogenoemde Minimum Import Prijs (MIP) daadwerkelijk in december 2015 af te laten lopen. De invoering van de MIP heeft gezorgd voor een prijsstijging van 20 tot 30 procent van de ene op de andere dag. Dat heeft negatieve consequenties gehad voor Europese solarbedrijven, vinden zij.

De heffing is in 2013 ingevoerd, omdat gevreesd werd dat Europese producenten van zonnepanelen uit de markt geprijsd zouden worden door goedkope Chinese zonnepanelen. Die zouden ook nog eens met staatssteun geproduceerd worden, waardoor er een dubbel concurrentienadeel dreigde te ontstaan. Destijds is afgesproken de heffing in december 2015 af te laten lopen. Maar die wordt waarschijnlijk verlengd tot 2016 of zelfs nog later.

De zes wijzen er ook op dat veel Europese landen bezig zijn de subsidies op zonne-energie af te bouwen, vooruitlopend op de geplande beëindiging van de MIP. Daardoor zouden de prijzen van zonnepanelen weer dalen. Een verlenging van de MIP voorkomt echter die daling, waardoor de verkoop opnieuw klappen krijgt.

Andere bedrijven in de zonne-energiesector willen wel graag verlenging van de MIP. Dat zijn de producenten die vertegenwoordigd worden door de brancheorganisatie EU Prosun. Die lobbyt bij Malmström juist voor verdere verlenging onder het motto dat de Chinese paneelproducenten nog steeds genieten van staatssteun, waardoor de oneerlijke concurrentie in stand blijft.

De zes brievenschrijvers voelen zich echter gedupeerd omdat in hun ogen Malmström te veel luistert naar EU Prosun en te weinig naar de anderen.

Reageer op dit artikel