nieuws

Heemschut tegen sloop monument

bouwbreed Premium

Heemschut tegen sloop monument

De Bond Heemschut en de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek hebben bij de gemeente Heemstede bezwaar aangetekend tegen de vergunning voor de sloop en herbouw van een zeventiende-eeuws rijksmonument.

Het gaat om een pand aan de Glipperweg dat slecht is onderhouden. Niettemin vindt Heemschut dat het gebouw behouden moet blijven. De organisaties keren zich  tegen het plan om het gebouw te slopen en te herbouwen, omdat hiermee het oorspronkelijke karakter verloren dreigt te gaan. “De organisaties begrijpen niet waarom niet tot restauratie en hergebruik van nog goede bouwconstructies en – materialen is overgegaan”, zo staat in een toelichting. “Dan ga je als gemeente echt goed om met je erfgoed. Nu wordt slecht onderhoud weer eens beloond.” 

Reageer op dit artikel