nieuws

Architecten moeten klagen

bouwbreed

Architecten moeten klagen

Als aanbestedende diensten zich niet aan de Aanbestedingswet houden of zonder uitleg de Gids proportionaliteit niet volgen, moeten architecten klagen. Dat vindt minister Henk Kamp.

In antwoord op Kamervragen schrijft de minister dat de Gids proportionaliteit helder is. Als een gedeelte van de aan te besteden opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen, dan moet er een vergoeding aangeboden worden. Daar kan alleen goed gemotiveerd van worden afgeweken.

Dat geldt bijvoorbeeld als een visiepresentatie, maquettes en modellen of schetsen moeten worden gemaakt waarbij verhoudingsgewijs aanzienlijke kosten per inschrijving gemaakt moeten worden. “Het is niet terecht als zonder motivering van dit voorschrift wordt afgeweken. Architecten kunnen hierover een klacht indienen bij de aanbestedende dienst”, vindt Kamp. Daarna staat nog de weg naar de Commissie van Aanbestedingsexperts of de rechter open.

Kamp reageert op klachten uit de architectenwereld dat de aanbestedingspraktijk voor architectenopdrachten niet goed is. Architecten moeten hoge investeringen doen om mee te dingen in een aanbesteding. Als al een vergoeding wordt gegeven, dan is die ontoereikend.

Te veel referenties

De disproportionele eisen die worden gesteld zijn architecten nog steeds een doorn in het oog. Zo worden er bijvoorbeeld te veel referenties gevraagd, hetgeen voor architecten altijd lastig is. Volgens Kamp is er geen enkele verplichting voor aanbestedende diensten om referenties te vragen. Gebeurt dat wel, dan regelt de Aanbestedingswet dat niet naar soortgelijke of precies gelijke opdrachten mag worden gevraagd, maar alleen op onderdelen van de opdracht naar eerder verrichte vergelijkbare opdrachten.

Toch komt de minister wel iets tegemoet aan de kritiek. In het wetsvoorstel dat de implementatie van de EU Aanbestedingsrichtlijnen regelt, wordt aanbestedende diensten de mogelijkheid geboden ook opdrachten in aanmerking te nemen over een langere periode dan drie jaar. Dat mag als er anders onvoldoende concurrentie is.

Reageer op dit artikel