nieuws

‘Als er niets wordt verdiend, is de crisis niet voorbij’

bouwbreed

‘Als er niets wordt verdiend, is de crisis niet voorbij’

Familiebedrijf Van Omme & De Groot uit Rotterdam is sinds 1922 actief op de kantoren- en woningmarkt. Het middelgrote bouwbedrijf (50 tot 60 miljoen euro omzet, circa honderd man vast personeel) draait vooral behoorlijk omdat het zijn eigen projecten ontwikkelt, vertelt directeur Guus de Groot.

“De crisis voorbij? Laat me niet lachen! Als er niets wordt verdiend, is de crisis niet voorbij. Er zijn nog steeds te veel bouwbedrijven, en vele daarvan werken onder de prijs. Zelf hebben we de afgelopen jaren bewust minder omzet gedraaid. Dat konden wij ons veroorloven, want we zijn zuinig met onze middelen omgegaan. Anderen hebben tegen dumpprijzen werken aangenomen. En die hebben nu dus een probleem. Want prijzen van onderaannemers en leveranciers zitten juist weer in de lift. Ik verwacht méér faillissementen de komende tijd. Er is geen enkele liquiditeit, in de hele economie niet.

Of ik heb ‘geleerd van de crisis’? Nee, ik wist dertig jaar geleden al dat we op een zeepbel zaten. Iedereen leende zoveel hij kon, banken gaven geld aan iedereen met een mooi verhaal. Wij kopen nu bouwlocaties op voor 20 tot 30 procent van de prijs waarvoor de banken ze hebben gefinancierd. Omdat we behoudend zijn, beschikken we nu over een uitstekende solvabiliteit en liquiditeit. Daarin verschillen we van heel veel andere bouwbedrijven. Daarom kunnen wij onze eigen projecten financieren, nu de banken het haast niet meer doen. Daarmee houden wij het hoofd boven water.

Criminele contracten

De crisis heeft ons wel gedwongen lean en BIM versneld door te voeren. Dat heeft ook een nadeel in de huidige marktomstandigheden. Je bent heel lang bezig met voorbereiden, maar met het daadwerkelijke bouwen ben je ontzettend snel weer klaar.

De situatie zal pas normaliseren als de prijzen stijgen. Maar hoe lang dat gaat duren? Ik vraag me af waar het verstand van mijn collega’s is. Zelfs de grootste bouwbedrijven schrijven ver onder de prijs in. Van sommige is bekend dat ze wankelen. Toch zijn de Nederlandse overheidsinstellingen en gemeenten in staat om met een dergelijk bouwbedrijf een pps-contract inclusief 25 jaar onderhoud af te sluiten. Dat is crimineel! Als het misgaat, mag de belastingbetaler er zeker voor opdraaien? Het zijn commerciële bedrijven, geen bootvluchtelingen!”

Reageer op dit artikel