nieuws

Water ontzilten met alleen duurzame energie

bouwbreed

Water ontzilten met alleen duurzame energie

Gebruikmakend van alleen duurzame energie slaagt Elemental Watermakers erin drinkwater te maken uit zout of brak water. Op de Maagdeneilanden draait inmiddels de eerste installatie van de Delftse startup.

Elemental Watermakers kan los van het stroomnet fungeren en heeft ook geen batterijen nodig. Het fluctuerende aanbod van wind of zonne-energie wordt uitgevlakt door water op te pompen naar een hooggeplaatst bassin. Daarvanuit wordt het zoute water in een gestage stroom langs de membranen geleid die het water ontzilten volgens het principe van omgekeerde osmose. Dat is een techniek die veel bij waterzuivering en ontzilting wordt gebruikt. Onder hoge druk wordt zout water door een membraan geperst. Achter het membraan blijft zoet water over, voor het membraan een zoute reststroom.

Meestal wordt de druk die benodigd is voor het proces opgewekt met dieselaangedreven pompen of aggregaten. Werken met het bassin heeft volgens oprichter Sid Vollebregt van het bedrijf als voordeel dat je een continue stroom zout water langs de membranen kunt sturen. Ook als de zon niet schijnt of er geen wind waait om de windmolens te laten draaien. Omgekeerde osmose werkt namelijk het best als een continu proces zonder onderbrekingen. Het is dus zaak continu voldoende voorraad te hebben in het bassin. 


 

Mechanisch 

Een van de slimmigheden van Elemental Watermakers is dat ze de hoogte voor het bassin beperkt weten te houden, door de druk van de reststroom te hergebruiken. Het zilte water dat achterblijft bij het membraan heeft namelijk nog steeds een groot deel van de druk die nodig is voor een goed verlopend proces. Met een puur mechanische vondst, waarover Vollebregt verder niets kwijt wil, wordt die druk opnieuw ingezet. Daardoor zijn minder hoge torens nodig of kortere leidingsystemen in bergachtige gebieden waar het reliëf wordt benut.  

Na een bescheiden pilot vorig jaar op Bali draait sinds afgelopen weekeinde een commerciële installatie op de Maagdeneilanden. Daar wordt met 12 kWp vermogen aan geïnstalleerde zonnepanelen in totaal ruim 12 kuub zoet water per dag geproduceerd.

De installatie is gebouwd in opdracht van de eigenaar van een villa op een van de kleinere eilanden. Die gebruikt het water niet alleen als drinkwater maar ook voor de bevloeiing van de planten in zijn tuin. Onderhoud wordt uitgevoerd door lokale medewerkers die door Elemental Watermakers zijn opgeleid. Op afstand kijken de Delftenaren op hun computers continu mee en grijpen zonodig in.

 

Reageer op dit artikel