nieuws

Slibverwerker gebruikt code EU verkeerd

bouwbreed

Slibverwerker gebruikt code EU verkeerd

Bij de verwerking van zuiveringsslib worden codes van de Europese Commissie verkeerd gebruikt. Hierdoor belanden stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu in de kringloop. De rijksoverheid moet daarom toezien op het juiste gebruik van de codering.

Dat schrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een brief aan staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Mi­lieu). Door het verkeerde gebruik van de codes heeft de overheid er geen zicht op welke materialen in de milieuketen belanden. Hierdoor komen verontreinigde materialen via tot compost verwerkt zuiveringsslib terug in de kringloop.

Omdat door het foutieve gebruik van de codes niet duidelijk is welke stoffen het slib bevat, ontstaat bovendien de mogelijkheid malafide afvalstromen te ‘legaliseren’. Verontreinigd slib dat apart moet worden verwerkt, komt daardoor onopgemerkt in het milieu terecht. Daarnaast is het verkeerde gebruik van de codes in strijd met Europese regelgeving.

Het gaat om de zogeheten Eural-codes. Deze staan op een lijst van achthonderd afvalstoffen. Elke afvalstof heeft een code van zes cijfers, maar de bedrijven gebruiken voor het gemak meestal maar één Eural-code, zo valt op te maken uit de brief. Ook is die manier van werken goedkoop en overzichtelijk. Zo wordt de afzetmarkt niet gehinderd door uiteenlopende Eural-codes voor verschillende verwerkingsprocessen.

Naleving van het gebruik van de codering valt onder de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA), waarop Mansveld toeziet. Volgens Reinette Kiès, die zich binnen het IPO bezighoudt met vergunningverlening, worden de codes niet doelbewust verkeerd gebruikt. Wel bestaat in de branche onduidelijkheid over de juiste toepassingswijze. “We gaan nu breed bekend maken hoe ze dan wel moeten worden toegepast”, zegt Kiès.

Reageer op dit artikel