nieuws

SFA: “Iedereen profiteert van minimumtarief zzp’ers”

bouwbreed

De architectenbranche heeft als eerste een minimumtarief voor zzp’ers opgenomen in de cao. Een revolutionaire bepaling met felle voor- en tegenstanders. Huub de Graaff, directeur van SFA, stond mede aan de wieg van de nieuwe cao. “Dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen goede afspraken moeten maken, is onbetwist, maar er is ook een sociaal maatschappelijk gegeven dat moet worden ondersteund.”

In de vorige architecten-cao die in 2013 is opgesteld, wordt al gemeld dat de ontwikkelingen die door de crisis in een stroomversnelling zijn gekomen, een ander soort cao rechtvaardigen. Het voornemen was om in de cao-periode tot 2015 te onderzoeken hoe de paraplufunctie van de cao kon worden uitgebreid zodat maatschappelijke trends werden betrokken en meegewogen. SFA maakte er een project van.

Huub de Graaff: “Cao-partijen hadden de zelfstandige professional al in het vizier, de financiële druk op de branche – lees: de werknemers – was al groot. We gingen op zoek naar bouwstenen voor nieuwe arbeidsrelaties. Er is een aantal pilots georganiseerd met architectenbureaus, om nieuwe vormen van afspraken tussen werkgevers en werknemers te testen. Er zijn workshops gehouden, in gesprek met zzp’ers. Centraal stonden wendbaarheid van het bureau, tijd en beloning, een combinatie van vast en variabel en ook van vast in combinatie met zzp’erschap. Dat heeft geholpen bij het denken over nieuwe mogelijkheden in de cao.”

Lees meer op deArchitect.nl

Reageer op dit artikel