nieuws

‘SBK heeft monopolie op duurzaam bouwen’

bouwbreed

‘SBK heeft monopolie op duurzaam bouwen’

De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen heeft forse kritiek op de Stichting Bouwkwaliteit die namens minister Blok het dossier milieuvriendelijk bouwen beheert. Ze overweegt een gang naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM).


De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) moet milieuvriendelijk bouwen in goede banen leiden namens de overheid. Hiervoor beheert de stichting regels en een database met milieurelevante productinformatie. Daarnaast bepaalt ze met welke instrumenten mag worden gerekend.“Op alle drie de fronten gaat het mis”, zeggen bouwkostendeskundigen Henk Huls, secretaris van de NVBK, en Tim de Jonge, die in 2005 promoveerde op dit onderwerp. “De kwaliteit van de data is niet te controleren en door de aannames die in de rekenmethodiek zijn verwerkt, zeggen de uitkomsten niets over de echte milieukosten. De bepalingsmethode is mistig en als je een andere methodiek voorstelt, kom je er niet tussen.”

De Jonge, voorzitter van de Coöperatie Bouwprojecteconomie, probeert al jaren goedkeuring te krijgen van SBK voor de rekenmethode Ecoquaestor van zijn organisatie. Keer op keer stuit hij op een muur. “Nee, het is geen muur, het is een spons. Elke keer doen ze heel vriendelijk, maar je krijgt niets gedaan.”

Harry Nieman zegt namens SBK dat Ecoquaestor niet officieel wordt geaccepteerd omdat het rekeninstrument niet is gekoppeld aan de Nationale Milieudatabase. De Jonge, die al jaren het gevoel heeft dat hij aan een dood paard trekt, wil dat graag zwart op wit zien: “Dan hebben wij een argument om het bij de ACM aanhangig te maken.”

Toets

Na soortgelijke kritiek beloofde SBK ruim een jaar geleden al dat er meer ruimte zou komen voor gelijkwaardige rekeninstrumenten. De daarvoor benodigde toets laat echter sinds die tijd op zich wachten. “Maar ik geloof dat die nu bijna klaar is”, aldus Nieman.

In de raad van toezicht van SBK zijn Bouwend Nederland, het NVTB, Uneto VNI en de BNA vertegenwoordigd. De Jonge twijfelt aan de onafhankelijkheid van de stichting. “De minister gaf ooit een groepje marktpartijen, de eigenaren van enkele computermodellen (zoals GPR en DGBC, red.) het monopolie voor het ontwikkelen van regels waarmee de milieulast van een gebouw kan worden bepaald. Dat groepje vormt nu het bestuur en zet zichzelf in de markt als zogenaamd onafhankelijk orgaan. Zij bepaalden de regels en als er dan iemand anders komt die met wetenschappelijke argumenten voor een aanpassing pleit, wordt die niet toegelaten. SBK zegt in feite: je mag niet meedoen, want je conformeert je niet aan onze theorie. Als je vervolgens ten minste als ‘gelijkwaardig’ zou willen worden aangemerkt, is er geen andere instantie om dat te beoordelen dan diezelfde monopolist. De uitkomst kun je raden.”

Lees verder: ‘Milieusommetje Blok deugt niet’

Reageer op dit artikel