nieuws

Onduidelijkheid over plek windmolens voor de kust

bouwbreed

Onduidelijkheid over plek windmolens voor de kust

Het is onduidelijk waarom bij de Hollandse kust windmolens moeten worden geplaatst. Dat staat in het milieueffectrapport ‘Windenergie op zee binnen de 12-mijlzone’ van de Commissie Mer.

Bij de Hollandse Kust wil de rijksoverheid een strook tussen 10 en 12 mijl inrichten voor windenergie. De plannen maken een wijziging van het Nationaal Waterplan noodzakelijk. “Waarom zijn extra gebieden voor windenergie noodzakelijk”, vraagt de commissie zich af.

De commissie wijst erop dat gebieden die eerder zijn aangewezen voor windenergie op zee nog niet vol zijn. Verder verwacht de commissie dat de windparken vanaf de kust zichtbaar zullen zijn. Hiermee wordt in de plannen onvoldoende rekening gehouden. Daarom adviseert de commissie om eerst te onderzoeken hoe duidelijk de windmolens vanuit badplaatsen gezien kunnen worden. Ernstige horizonvervuiling kan mogelijk worden voorkomen door de turbines anders op te stellen dan gepland. Ook moet het effect van de windmolens op de veiligheid van zeeschepen worden onderzocht.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels