nieuws

Nieuwe standaard beperkt BIM-chaos

bouwbreed

Nieuwe standaard beperkt BIM-chaos

De nieuwe Dutch Revit Standaard (DRS) zorgt ervoor dat alle partijen die zijn betrokken bij het modelleren van een gebouw, dezelfde taal spreken.

Revit is een modelleringprogramma van AutoDesk en helpt met het samenstellen van een Bouw Informatie Model (BIM). “De praktijk leert dat de verschillende wederverkopers van het programma er hun eigen workflow en eigen software aan koppelen”, constateert Mark Wieringa van BIM-specialist BIMforce en vice-voorzitter van de Revit Gebruikers Groep (RGG). Dat staat volgens hem haaks op de gedachte dat BIM de samenwerking tussen alle disciplines van een bouwproject moet bevorderen. Dat dat niet altijd lukt, komt deels door de verschillende workflows en de uiteenlopende programmatuur en deels door onduidelijke afspraken, inconsistente data en een moeizame uitwisseling met andere partijen die met een BIM-bestand aan de slag moeten.

De RGG hoopt daarin verandering te brengen met de nieuwe standaard en met handreikingen in de vorm van documentatie over hoe deze DRS werkt. Gratis templates geven (toekomstige) gebruikers de gelegenheid te oefenen met de bijzonderheden. Al die inspanningen moeten leiden tot meer consistentie: op het niveau van de data, de informatie en de weergave.

Stichting

Door de standaard onder te brengen in een stichting, hoopt de RGG de continuïteit voor de lange termijn te waarborgen. De stichting moet op 4 september van start gaan. Ruim dertig partijen uit Nederland en België hebben inmiddels hun interesse getoond, meldt Wieringa. Onder die partijen bevinden zich onder andere grote aannemers, installateurs en architectenbureaus.

Volgens Wieringa helpt DRS voorkomen dat de ene partij een BIM-bestand van de andere opnieuw moet opbouwen om er zelf mee aan de slag te kunnen. “Dat gebeurt nog te vaak, met gevolg dat fouten ontstaan en informatie verloren gaat.” DRS geeft een praktische invulling aan standaarden in de bouw, zoals de RGD BIM-Norm. “Daarnaast heeft de standaard een volledig uitgewerkte workflow voor het werken met IFC die in samenwerking met de vereniging Building Smart verder wordt uitgewerkt en verfijnd.”

De toekomstige stichting wil content en daarmee processen certificeren. Voor de verdere toekomst denkt Wieringa ook aan een plug-in die nagaat of een objectenbibliotheek aan de eisen voldoet. “Producten worden soms niet meer geleverd, terwijl ze nog wel in de bibliotheek voorkomen. De plug-in wijst uit of de vermelding nog geldig is en geldt als een keurmerk.”

Reageer op dit artikel