nieuws

Miljoenen subsidie voor restauratie monumenten

bouwbreed

Miljoenen subsidie voor restauratie monumenten

De provincie Noord-Holland trekt ruim 5 miljoen euro uit voor de restauratie van rijksmonumenten. Het geld is bestemd voor onder meer industrieel erfgoed, kerken en molens. Zo’n 30 procent van de rijksmonumenten in Noord-Holland valt binnen deze categorie. Woonhuismonumenten komen voor deze subsidieregeling niet in aanmerking.

Sinds 2010 subsidieert de provincie rijksmonumenten zonder woonfunctie. Hieraan is grote behoefte. Het meeste geld gaat op aan reguliere restauraties. Bestaande publieksfuncties van de gebouwen blijven behouden of worden uitgebreid. Het is een stimulans voor eigenaren van monumentaal vastgoed om hun bezit in stand te houden, terwijl bouwbedrijven hiermee hun voordeel kunnen doen. De subsidiegelden zijn grotendeels afkomstig van het Rijk. De provincie zorgt voor de verdeling ervan.

Reageer op dit artikel