nieuws

Maatregelen nodig voor flexibeler woningmarkt

bouwbreed

Maatregelen nodig voor flexibeler woningmarkt

Een inflexibele huurwoningenmarkt biedt meer na- dan voordelen. Neem daarom maatregelen die de woningmarkt openbreken, vindt Platform31 in het rapport ‘Zo flexibel als een huis’.

Het platform constateert dat veel mensen in een verkeerde woning zijn gehuisvest. Dat kan zijn op basis van de verhouding tussen hun inkomen en de huurprijs, maar het kan ook te maken hebben met een stoepje dat, toen een gezin er introk geen bezwaar was, maar nu niet handig meer is voor de inmiddels bejaarde bewoners. Een oplossing kan zijn periodieke toetsing van de passendheid van een woning, waarbij ook gekeken wordt naar gebruiksgemak voor met name ouderen. Tijdelijke bewoning van leeg vastgoed is een optie die enerzijds leegstand en dus verloedering tegengaat en anderzijds de wachtlijsten met woningzoekenden kan verkorten.

Lees het rapport ‘Zo flexibel als een huis’

Reageer op dit artikel