nieuws

‘Laat het geen marketing-onzin worden’

bouwbreed

‘Laat het geen marketing-onzin worden’

Er zijn maar weinig producenten die zo ver gaan in het beschrijven van hun sociale duurzaamheid als isolatiefabrikant Rockwool. Het leverde het bedrijf deze week veel applaus op van experts uit de duurzame sector op een – door Rockwool zelf georganiseerd – event. Het bedrijf presenteerde daar zijn eigen mvo-jaarverslag en lanceerde AQSI, een tool waarmee de sociale impact van bouwwerken kan worden vastgelegd.

Nu het begrip duurzaamheid door bijna ieder bedrijf in de bouwketen is omarmd, lijkt het een weinig onderscheidend element te zijn geworden. Maar volgens duurzaamheidsexperts is dat schijn. Duurzaamheid wordt meestal beperkt tot het beschrijven van de energetische waarde van een product of gebouw, of hooguit de recyclewaarde van de gebruikte producten. Het zijn waardes die relatief gemakkelijk in cijfers zijn uit te drukken. Dat geldt vaak niet voor de sociale waardes, zoals leefbaarheid van huizen en buurten, of prettiger werkomgevingen in kantoren. “En dat zijn waardes die een bedrijf juist op de kaart kunnen zetten”, zegt Maarten van Engeland van de Deense CSR Foundation. “Wie je bent als bedrijf en hoe je wordt gezien heeft steeds vaker te maken met de manier waarop je met de wereld en met mensen omgaat. Als ik aan ceo’s vraag wat de kosten zijn van een product, dan weten ze dat allemaal, maar het gaat om de vraag: wat is de toegevoegde waarde. Volgens Van Engeland is het belangrijk dat een bedrijf daarover het juiste verhaal vertelt. “Een bedrijf als Rockwool is een goed voorbeeld. Want het product bestaat voor 97 procent uit gesteente, en de verschillen met de concurrenten zijn te technisch om uit te leggen. Dus moet je vertellen op welke manier het bijdraagt aan een betere wereld. Rockwool is daarin goed geslaagd.”

Volgens Van Engeland zal het voorbeeld gevolgd worden, maar hij waarschuwt wel: “Je moet het geen marketing-onzin laten worden, want daar prikken consumenten direct doorheen. En doe het ook niet alleen voor de winstmarges. Uiteindelijk moet iedereen binnen het bedrijf overtuigd zijn van de toegevoegde sociale waarde van een product en dat uitdragen.” En, is zijn advies: maak het wel meetbaar. Met het meetbaar maken heeft ingenieursbureau Nieman samen met een aantal partners uit de bouwwereld de eerste stap gezet. Later dit jaar wordt een tool beschikbaar gesteld waarmee de sociale impact van een gebouw kan worden vastgelegd. Volgens Harm Valk van Nieman is het niet de bedoeling de zoveelste berekeningsmethode voor duurzaamheid te maken. Deze tool maakt inzichtelijk wat de verborgen kwaliteiten van bijvoorbeeld bouwproducten zijn. In de drie P’s van People, Planet, Prosperity wordt People namelijk vaak vergeten. Ook tools als Breeam en GPR nemen de uiteindelijke leefbaarheid van gebouwen niet of nauwelijks mee in hun berekening. Die berekening stopt bij de realisatie van een gebouw, maar wat er daarna mee gebeurt is minstens zo belangrijk. Het ligt voor de hand dat andere duurzaamheidsmethodes onze lijst zullen meenemen in hun eigen berekeningen.”

Volgens Valk is het de bedoeling om de komende maanden de tool te vullen met data over sociale duurzaamheid van producten. “Kwantificeren is nog heel moeilijk en voor sommige onderdelen waarschijnlijk onmogelijk. Daarom hebben we een begin gemaakt met het kwalificeren. Ik verwacht dat opdrachtgevers het vooral willen gebruiken als tool, naast andere methodes, om de sociale duurzaamheid als eis te stellen. Op die manier is de inspanning ook te controleren.”

Reageer op dit artikel