nieuws

Interview: ‘Dakrenovatie in hoog tempo is topsport’

bouwbreed Premium

Interview: ‘Dakrenovatie in hoog tempo is topsport’

Vier daken per dag compleet vervangen. Lars Weijers (41) hield het lang voor onmogelijk. “Ik weet wat er kan, ik heb zelf jarenlang op het dak gestaan.” Maar Weijers, inmiddels directeur van de Groesbeekse dakspecialist Weijerseikhout, heeft zijn ervaring gebruikt om steeds doelmatiger toepassingen en werkprocessen te bedenken. Zijn huidige beroep: dakinnovator.

De aanduiding is terecht, meent Willem de Wilde, projectleider bij IJsseldal Wonen. Een reeks in ijltempo gerenoveerde rijtjeswoningen van deze corporatie in het Gelderse dorp Twello vormt het zichtbare bewijs. “Dit is nooit eerder gepresteerd. Het is een unicum als je vier daken per dag kunt opleveren. Bij twee houdt het meestal wel op.”

Tien jaar geleden was vier daken per week nog gebruikelijk, zegt Weijers. “De laatste jaren streven bedrijven naar tien per week. Maar je ziet dat partijen grote moeite hebben om dat te realiseren. Ze beheersen de techniek gewoon niet.’’

De bouwcombinatie waarmee Weijerseikhout samenwerkt heeft het wél in de vingers. Maar dat is allesbehalve een aangeboren vaardigheid: aan het in Twello gevestigde record gingen jaren van proberen en perfectioneren vooraf. De generale repetitie was een project van 31 woningen, ook bezit van IJsseldal Wonen en ook in een wijk in Twello.

Daar raakte het team zo goed op elkaar ingespeeld, dat drie daken per dag haalbaar werd. “Door omstandigheden gedwongen, moesten we er tussentijds vier van maken. Daar was ik best sceptisch over”, vertelt de projectleider. Maar het lukte, en daar is hij bijzonder trots op. Er moest onder extreem hoge temperaturen worden gewerkt, en toch was het volgens Weijers geen onmenselijke opgave. “Bij ons staan de mensen voorop, we leggen ze geen moordend tempo op. We werken volgens een strak schema dat precies aangeeft wat iedereen moet doen. Dat wordt als heel prettig ervaren. Wegens de hitte begonnen we vroeg in de ochtend en zorgden ervoor dat er voldoende te drinken was. Er was zelfs tijd voor extra pauzes.”

Het geheim van het succes: een perfecte planning. “Er is heel veel tijd in het voorwerk gaan zitten. Het belangrijkste is leandenken. We hebben vooraf bedacht wat er op een dag gebeurt op de bouwplaats en alle processen minutieus in kaart gebracht. Alle handelingen zijn tot op detailniveau uitgeplozen. Daarna hebben we de onderdelen van dit proces bij de verschillende teams ondergebracht, tot op medewerkerniveau, waardoor iedere medewerker van uur tot uur wist wat hij moest doen. Je komt uit op een situatie waarin de onderlinge samenwerking heel transparant is. Er zijn geen vragen meer, er is geen meerwerk. Het is glashelder wat iedereen moet doen.’’

Zelfs het toeval kreeg in de planning geen kans. Weijers: “Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk problemen probeert te voorzien en ook oplossingen bij de hand hebt. Wat doe je bijvoorbeeld als er mensen een dag uitvallen wegens ziekte, wat natuurlijk makkelijk kan gebeuren op een bouwplaats met veertig medewerkers. Dan moet je snel vervanging kunnen regelen. Want als je eenmaal achter komt te liggen op het schema, haal je de achterstand niet meer in.’’

Naast het werk, werd ook de logistiek uitermate strak gepland. Dat leverde opnieuw veel tijdwinst op. Alle leveranties waren met de bouwmaterialenhandel – CRH NVB Vermeulen uit Apeldoorn – grondig doorgesproken en geregeld volgens het just in time-principe. Elke ochtend om zeven uur reden twee autolaadkranen de bouwplaats op met de werkvoorraad voor die dag. De kranen tilden de pannen naar de werkplekken op het dak, zodat het bouwpersoneel direct na aankomst aan de slag kon. Behalve tijd, levert een dergelijke aanpak nog andere voordelen op: “Omdat de hoeveelheden materiaal tot op de dag zijn afgepast, staat er geen voorraad op de bouwplaats en zijn de faalkosten nihil. En de overlast voor de huurders blijft beperkt tot één transport per dag.’’

Cruciaal voor het welslagen van een dergelijke tot achter de komma gecalculeerde werkmethode is dat de partners in de keten blindelings op elkaar kunnen vertrouwen, geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid en precies weten waaruit hun eigen aandeel bestaat. “Dit is een gezamenlijke prestatie van vijf bedrijven”. benadrukt Weijers, die zeker niet alle eer voor zichzelf wil opeisen. ,,Dit werkt alleen als alle partners gelijkwaardig zijn aan elkaar en bereid zijn in die trein te stappen.’’

En dan nog is succes niet gegarandeerd, denkt Weijers. De bouwcombinatie is van harte bereid de in Twello opgedane ervaringen te delen met collega’s en de gevolgde werkwijze uit de doeken te doen. “Iedereen is welkom om te informeren hoe wij het doen. Wij willen dit graag delen met anderen, zodat die er hun voordeel mee kunnen doen. Daar zijn we heel open in. Maar desondanks denk ik dat veel partijen niet in staat zullen zijn dit snel te evenaren. Dit is topsport. Je hebt jaren nodig om de vereiste conditie op te bouwen. Het lijkt makkelijk, maar vergis je niet. Wij hebben er tien jaar over gedaan om dit proces te perfectioneren. Organiseren is een vak dat je leert met vallen en opstaan.’’

 

Willem de Wilde, projectleider bij IJsseldal Wonen. Foto: Ruud Ploeg.

Reageer op dit artikel