nieuws

Grindhandel trekt voorzichtig aan

bouwbreed

Grindhandel trekt voorzichtig aan

De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen begint te profiteren van de aantrekkende woningbouw. Opvallend is de grote belangstelling voor grondstoffen uit Duitsland.

Brancheorganisatie NVLB constateert dat het gebruik van grondstoffen vorig jaar met 4,4 procent afnam tot 30,6 miljoen ton. Van het volume werd het overgrote deel (23,8 miljoen ton) vervoerd door binnenschippers. Het aandeel van het vervoer over de weg bedroeg iets meer dan een vijfde. Zowel over het water als per as daalde het transport van de grondstoffen ten opzichte van 2013 met 7,5 procent.

Cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw laten zien dat de nieuwbouw (bij zowel de b&u als de sector infra) vorig jaar met enkele procenten verminderde. Het herstel van de materialenhandel (vooralsnog: minder krimp) is dan ook volledig toe te schrijven aan renovatie en onderhoud.

De Nederlandse Vereniging en Leveranciers van Bouwstoffen (NVLB) voert jaarlijks onderzoek uit naar de eigen branche. Op grond van onderzoek in de eerste helft van dit jaar becijfert de organisatie dat het gebruik van betonmortel voor de gietbouw en betonproducten met 2 procent gedaald is tot 12,8 miljoen kuub. Naar schatting van die hoeveelheid ging 6,8 miljoen kuub naar de betonmortelindustrie en 4,7 miljoen kuub naar de fabrikanten van betonproducten.

Het gebruik van grof granulaat wordt geraamd op 13,1 miljoen ton. Van fijn granulaat is 10,9 miljoen ton toegepast. Het gebruik van asfalt daalde vorig jaar met 18 procent tot 7,8 miljoen ton. De hoeveelheid hergebruikt asfaltgranulaat nam af tot 3 miljoen ton.

Het volume van de groothandel in industriezand voor de beton- en asfaltindustrie was vorig jaar 13,1 miljoen ton. De hoeveelheid is een kleine 5 procent groter dan een jaar eerder. De inkoop in Nederland daalde met 6,6 procent. De cijfers zijn sterk beïnvloed door de dertig projecten van Ruimte voor de Rivier. De vrijkomende materialen uit de verbreding van de beddingen worden grotendeels afgezet op de markt.

De totale inkoop van grind, zand en aanverwante materialen lag vorig jaar met 27,2 miljoen ton 0,7 procent onder het peil van 2013. De inkoop vanuit Duitsland steeg met 15,2 procent tot 6,8 miljoen ton.

Reageer op dit artikel