nieuws

Fabrikanten bouwmaterialen schrappen arbeidsplaatsen

bouwbreed Premium

Fabrikanten bouwmaterialen schrappen arbeidsplaatsen

Een op de tien fabrikanten van bouwmaterialen brengt de komende drie maanden zijn personele sterkte terug. De sanering vindt plaats ondanks het aantrekken van de markt.

De bezettingsgraad is bij de fabrikanten van bouwmaterialen in de eerste helft van het jaar gestegen van 76,7 tot 81,4 procent. De conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat zien dat een meerderheid van 8,5 procent optimistisch vooruit blikt naar het najaar.Ten opzichte van de maanden april tot en met juni is de stemming echter aanzienlijk verslechterd. Zo waren in juni bij de ondernemers de optimisten nog met een vijfde in de meerderheid.

Arbeidsplaatsen dalen

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat een tiende van de fabrikanten verwacht dat komende drie maanden het aantal arbeidsplaatsen zal dalen. In april was nog slechts 6,6 procent die mening toegedaan. In de maanden maart tot en met juni gaf 10 tot 16 procent van de ondernemers te kennen meer personeel aan te trekken. In juli viel het aandeel scherp terug tot nog maar 4,5 procent.

Over alle bedrijfstakken genomen zijn de producenten nog steeds optimistisch, ook al zakte de index van het CBS in juli van 4,6 tot 3,7. Het vertrouwen van de fabrikanten ligt nog steeds boven het langjarig gemiddelde van 0,4. In de winter van 2009 bereikte de stemming bij de ondernemers haar dieptepunt: -23,5. 

Reageer op dit artikel