nieuws

Bouwlobby: partijen gebaat bij een capabele overheid

bouwbreed

De ene na de andere bouwspecialist verlaat het ministerie van Binnenlandse Zaken. De bouwlobby sputtert tegen, maar dat is volgens Rob Mulder van Vereniging Eigen Huis volstrekt zinloos.

Met in het achterhoofd oud-minister Spies die chagrijnig zei te worden van de bouwlobby, lijkt de invloed van diezelfde bouwlobby sindsdien met de dag kleiner te worden. Duidelijk is in elk geval dat partijen als Aedes, Bouwend Nederland en NLingenieurs, maar ook verenigde schilders, stukadoors en onderhoudsbedrijven niet zitten te wachten op de hervorming bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In een brief aan minister-president Rutte waarschuwen zij voor een uitholling van het ambtenarenapparaat en de deskundigheid op het ministerie.

“Op het gebied van bouwen en wonen is er een groot aantal dossiers en onderwerpen waar het ministerie aan werkt en waarover wij in gesprek zijn en samen werken aan de uitvoering daarvan”, benadrukken de brievenschrijvers. “Bovendien is de op te stellen innovatieagenda in de bouw nog lang niet af.”

De ‘bouwers’ vrezen verder dat goede ambtelijke ondersteuning, die nodig zou zijn bij de bouwopgave van de komende 25 jaar, niet mogelijk is. Ook de zeven miljoen huurders en kopers zouden volgens het brede verzet ook beter af zijn met een degelijke woningpoot op het ministerie: “Al die partijen hebben belang bij een capabele en krachtige overheidspartner, die over genoeg kennis en capaciteit en (financiële) inzet beschikt om samen aan de realisatie van alle belangrijke maatschappelijke opgaven op het gebied van bouwen en wonen te werken en daarvoor de geschikte beleidskaders op te stellen. Ofwel een ministerie dat voldoende ‘gewicht’ in de schaal kan leggen om de belangen van de gebouwde omgeving adequaat te behartigen”, valt in de brief te lezen.

“Kletskoek”, meent Rob Mulder van de Vereniging Eigen Huis. Hij heeft de brief bewust niet ondertekend. “Wij zijn niet tegen deze reorganisatie. Als het ministerie efficiënter wordt georganiseerd is dat voor alle beleidsterreinen gunstig. Wonen zal ook in de nieuwe structuur aandacht houden.” Mulder denkt dat de bouwlobby vooral bang is voor zijn eigen positie. Minder kwaliteit? Dat is wel heel makkelijk scoren.”

Mulder kan zich niet voorstellen dat Rutte gevoelig is voor de brief die onder meer is ondertekend door Maxime Verhagen: “Dit is een zinloze actie. Hij zal reageren: bedankt voor uw brief, maar we gaan toch door.”

De handtekening van de Aannemersfederatie ontbreekt ook onder de brief.

Reageer op dit artikel