nieuws

Arbeidsinspectie moet gegevens asbestovertreder geheimhouden

bouwbreed

Arbeidsinspectie moet gegevens asbestovertreder geheimhouden

Het openbaar maken van inspectiegegevens over asbestovertredingen door de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW) gaat voorbij aan het doel van de Wet openbaarheid van bestuur. Deze conclusie van Legal Experience Advocaten uit Den Bosch wordt bevestigd door een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam.

De rechtbank oordeelde dat de Arbeidsinspectie de gegevens van een asbestsaneerder, die van overtreding van de Arbowet wordt verdacht, niet openbaar mag maken omdat vooralsnog niet is gebleken dat het bedrijf het Arbobesluit ook daadwerkelijk heeft overtreden. “Volgens de rechtbank is daarom openbaarmaking van de overtreding in dit stadium prematuur”, zo staat in een toelichting van Legal Experience Advocaten die de rechtszaak namens de asbestsaneerder had aangespannen.   “Wat voor de gehele asbestbranche nog belangrijker is, is dat de bestuursrechter constateerde dat het openbaarmaken van de inspectiegegevens indruist tegen het doel van de Wet openbaarheid van bestuur”, zegt advocaat Jelle Bekke. “Dat kan betekenen dat het publiceren van de gegevens van asbestsaneerders, zoals dat tot nu toe gebeurt, onrechtmatig is.” Bekke sluit niet uit dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verantwoordelijk voor de Inspectie SZW, zijn beleid zal moeten aanpassen.  Indien aanpassingen uitblijven, zal mogelijk een bodemprocedure worden gevoerd. Als dan wederom blijkt dat het beleid van de minister in strijd is met de wet moet de inspectie SZW niet alleen de tot nu toe gepubliceerde gegevens van asbestovertreders verwijderen, maar kunnen bedrijven waarschijnlijk ook een schadevergoeding bedingen. Bekke adviseert asbestsaneerders die door de inspectie op overtredingen worden aangesproken, bezwaar te maken tegen een sanctiebesluit en de rechtbank te vragen te voorkomen dat inspectiegegevens openbaar worden gemaakt.

Speerpunten

Het bestrijden van misstanden bij asbestsaneringen is een van de speerpunten in het beleid van de Inspectie SZW. De organisatie die ressorteert onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft een team met inspecteurs beschikbaar die onrechtmatigheden opspoort. Op basis van de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen, mogen sancties zoals een boete of een bevel tot stilleggen van werkzaamheden openbaar worden gemaakt. In zo’n geval wordt op de website van de Arbeidsinspectie ook de naam van de overtreder bekendgemaakt. Dit zogeheten naming and shaming is gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur. Bekke constateert dat op basis van deze wet het volledig publiceren van sanctiebesluiten alleen is toegestaan wanneer daarmee bekend wordt gemaakt op welke wijze een bestuursorgaan toeziet op het naleven van regelgeving. Bij asbestovertredingen publiceert de Arbeidsinspectie echter slechts een deel van de inspectiegegevens. “Nu de overheid haar eigen besluiten niet publiceert, wordt op geen enkele wijze bekendheid gegeven aan de wijze van toezicht houden”, aldus Bekke. Daardoor kan het handelen van de overheid niet worden gecontroleerd. “Derhalve schiet de publicatie van inspectiegegevens voorbij aan het doel van de wet.”

In beroep

Paul van der Burg, woordvoerder van de Inspectie SZW, betwijfelt of de uitspraak inderdaad verregaande consequenties zal hebben voor het beleid. Hij constateert dat eerder asbestovertreders naar de rechter gingen omdat ze het niet eens waren met publicatie van hun naam. “Negen van die zaken hebben we gewonnen. Dit is de eerste die we hebben verloren. We gaan tegen de uitspraak in beroep en als dat nodig is brengen we de zaak voor de Raad van State. Pas als die zich in ons nadeel uitspreekt, heeft dat consequenties voor het beleid. Maar zover is het nog lang niet.”

 

Reageer op dit artikel