nieuws

1650 huurwoningen Groningen versterkt

bouwbreed

Acht woningcorporaties in het Groningse aardbevingsgebied gaan in totaal 1650 huurwoningen versterken. Ook worden de woningen opgewaardeerd tot nul-op-de-meter.

Dat hebben de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), het Centrum Veilig Wonen (CVW) en het Rijk afgesproken. Na de zomervakantie start een pilot met 150 gezinswoningen. Als de uitvoering goed verloopt, gaan de partijen verder met de grootschalige aanpak van 1500 woningen.

Het is de bedoeling dat vooral lokale bouwbedrijven de maatregelen gaan uitvoeren. “We hebben inmiddels al contact met enkele duizenden Groningse vakmannen”, zegt zegsman Arjan van de Leur van het Centrum Veilig Wonen. “We denken dat we daar een heel eind mee komen.” Hij sluit echter niet uit dat ook bedrijven van buiten de provincie bij het project worden betrokken.

Meerkosten

Het opknappen en verduurzamen gaat zo’n 110.000 euro per woning kosten. Het meeste geld – 60.000 tot 70.000 euro – wordt gestoken in het versterken van de woning. Dit deel komt voor rekening van de NAM. De corporaties dragen tussen de 25.000 en 30.000 euro bij, de meerkosten van het nul-op-de-meter maken. “Het is aan de corporaties of ze dat zelf betalen of een deel aan de bewoners doorberekenen”, zegt Rinze Kramer, directeur-bestuurder woningcorporatie Wierden en Borgen. Ook komt er geld uit de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). De corporatiedirecteur is blij met de gemaakte afspraken. “Al hadden we er eigenlijk op ingezet dat de NAM alles zou betalen.” Volgens Kramer is het de bedoeling dat het versterken op den duur een stuk goedkoper wordt. “Als de 1650 woningen gereed zijn, hopen we woningen voor 45.000 euro te kunnen versterken.”

Voor een industriële aanpak van het versterken en verduurzamen zijn grote partijen nodig, benadrukt Jan Willem van de Groep, programmaregisseur van De Energiesprong. “Die spullen zullen uiteindelijk gemaakt worden door een paar grote jongens”, verwacht hij. “Er zal echter genoeg werk overblijven voor kleinere partijen. Assembleren op de bouwplaats bijvoorbeeld of wat kleinere klussen voor corporaties.”

Reageer op dit artikel