nieuws

‘Wij vinden ook de menselijke maat heel belangrijk’

bouwbreed

‘Wij vinden ook de menselijke maat heel belangrijk’

Door tijdig de bakens te verzetten en in te spelen op nieuwe markten en behoeften, weet Van Delft Installatie uit Nieuwkuijk zich al 120 jaar staande te houden. Deze week viert het familiebedrijf dat jubileum met relaties en personeel. Ook lanceert Van Delft een website over verandering in de bouw.

“Er lag een goed fundament om verder aan te bouwen”, zo omschrijft Marc van Delft de situatie die hij en mededirecteur Ad aantroffen toen ze de leiding overnamen vlak voor de eeuwwisseling. De afgelopen vijftien jaar groeide het installatiebedrijf gestaag uit van zo’n zeventig tot honderdvijftig medewerkers en een omzet van 24 miljoen euro in 2014. Ook is bewust gekozen voor een brede basis: particulieren, woningbouw, utiliteitsbouw, industrie, zorg en onderwijs. “We hebben nu voldoende omvang om toegevoegde waarde te bieden”, meent Ad van Delft.

Om het werkgebied te spreiden en het dienstenpakket te verbreden heeft Van Delft de kleinere branchegenoten Den Doorn uit Nieuwendijk en VGD Installatie in Sevenum overgenomen. Samen met Van Delft Installatie vallen ze nu onder de Van Delft Groep. Die zusterbedrijven werken niet alleen onderling samen, maar zoeken ook de verbinding met andere bedrijven waarmee ze geregeld gezamenlijk projecten uitvoeren.

Zelf is Van Delft nooit benaderd door grote partijen die wel interesse hebben om het bedrijf in te lijven. “Daar zijn we ook helemaal niet mee bezig. We zijn een familiebedrijf, op weg naar het 125-jarig bestaan”, antwoordt Ad van Delft. Marc van Delft: “De vraag is ook: word je daar gelukkig van? Wij vinden ook de menselijke maat belangrijk.”

Verbeterkeet

Ook hecht het bedrijf aan familiewaarden als passie, humor, eenvoud en open staan voor verbetering. Dat laatste probeert Van Delft sinds vorig jaar actief te stimuleren onder het personeel met de introductie van een eigen hulpmiddel. Deze zogeheten verbetercirkel is een moderne en gestructureerde variant op de aloude ideeënbus. Rondom zelfgekozen thema’s kijken medewerkers samen wat er beter kan, ze dragen oplossingen aan en voeren die ook uit. Ze houden elkaar hierover op de hoogte op allerlei manieren: via gekleurde post-its, maar ook via whatsapp-groepjes. In een bouwkeet – de verbeterkeet – wordt dat aanschouwelijk gemaakt.

En die aanpak werkt volgens beide directeuren. Het is heel concreet, wat past bij de “echte doeners” die de meeste werknemers zijn. En ze merken dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op het bedrijfsproces. Er ontstaat een soort lerende organisatie, waarin mensen niet bang hoeven zijn om fouten te maken. Marc van Delft: “De bouwkeet is bij uitstek de plek waar verandering plaats moet vinden. Het gaat om de werkvloer. Ons werk als directie wordt grotendeels bepaald door wat er uit die cirkels komt.”

Eigen vakschool

Om beter te kunnen voorzien in de eigen personeelsbehoefte heeft Van Delft samen met een aantal Brabantse branchegenoten een paar jaar geleden een eigen vakschool voor de installatietechniek opgezet, in samenwerking met een ROC. Leerlingen volgen bij het ROC een speciaal mbo-traject dat toegesneden is op het installatievak. Net als bij een reguliere bbl-opleiding zijn ze tijdens hun opleiding in dienst bij het leerbedrijf. De opzet is dat ze na hun opleiding vast in dienst komen. “Opleiden moet een kerncompetentie zijn van je bedrijf”, vindt Marc van Delft. Een eigen vakschool maakt het ook makkelijker om in te spelen op veranderingen in de branche. “Er komt een schrikbarend tekort op alle niveaus. De vraag wordt bovendien niet alleen kwantitatief anders, maar ook kwalitatief.”

Reageer op dit artikel