nieuws

Wegklappende geveldelen bieden vluchtroute bij calamiteit

bouwbreed

Wegklappende geveldelen bieden vluchtroute bij calamiteit

Stallen en hoge gebouwen kunnen worden voorzien van wand- of geveldelen die bij brand of een andere calamiteit naar beneden wegklappen.

Onlangs werden twee octrooien openbaar die gaan over het creëren van een of meer vluchtroutes in de buitenzijde van een gebouw, als aanvulling op de reeds aanwezige of geplande ramen en deuren. De in deze octrooien beschreven vinding is van dierenarts Willem (‘Bulle’) Koster en in eerste instantie bedoeld om bij stalbranden het aantal in rook gestikte slachtoffers sterk terug te brengen.

Bij een stal kunnen in de buitenwand enkele ongeveer 2 meter hoge wanddelen worden geïnstalleerd die met de onderzijde scharnierend zijn verbonden aan de vloer van het gebouw. Aan de bovenzijde zijn deze delen vastgezet met een systeem dat bij brand kan worden ontkoppeld om vervolgens de wanddelen buitenwaarts te kunnen laten neerklappen. Gecombineerd met rookluiken ontstaan zo duidelijke openingen waardoor de dieren zelf naar buiten kunnen lopen.

De vinding is geschikt voor zowel nieuwe als bestaande bouw. Het is belangrijk dat het systeem niet alleen ontkoppelt, maar ook een buitenwaarts gerichte kracht uitoefent dwars op de wand, zodat de wanddelen verder neerklappen onder invloed van de zwaartekracht. Het koppel/ontkoppelmechanisme bestaat uit elektromagnetische vergrendelingen in combinatie met bladveren en, desgewenst, gas- en rooksensoren. Met een bedieningssysteem om het mechanisme op afstand of automatisch te kunnen ontkoppelen. De uitvinder wijst er fijntjes op dat de bediening moet kunnen plaatsvinden vanaf een locatie waar de gebruiker ook zicht heeft op de buitenzijde van de te ontkoppelen wanddelen, om te kunnen controleren of er bijvoorbeeld mensen of dieren in de weg lopen.

Ook bij hoge gebouwen is het systeem bruikbaar, zowel in de woning- als in de utiliteitsbouw. Hier zou het kunnen gaan om buitenwaarts scharnierbare gevelelementen die zijn geplaatst onder een of meer ramen die zo nodig open kunnen. Met een extra voorziening om de elementen na het neerklappen stabiel in een horizontale stand te houden. De bediening zou in dit geval zowel individueel – door de vluchtende persoon – als centraal mogelijk moeten zijn, desgewenst ook weer in combinatie met sensoren. Na het neerklappen vormen de gevelelementen vluchtplatforms die via de geopende ramen zijn te bereiken, in afwachting van de brandweer. Meerdere platforms kunnen samen een vluchtroute vormen rondom een verdieping, zo mogelijk zelfs met een verbinding naar een andere verdieping. Het is de bedoeling dat de neerklapbare panelen in alle gevallen dezelfde functionaliteit krijgen als de elementen die ze vervangen. Wat betekent dat ze zo nodig lichter kunnen worden uitgevoerd, zolang ze bijvoorbeeld maar even goed isolerend en inbraakwerend zijn.

In het tweede octrooi voegt Koster wat nieuwe opties toe. Zo zouden de elementen kunnen worden uitgevoerd met een systeem dat zorgt dat ze vertraagd neerklappen. En je moet ze zo construeren, dat ze na het neerklappen weer eenvoudig zijn terug te plaatsen. Dat maakt het ook mogelijk periodiek de werkzaamheid van het systeem te laten testen. Eventueel zouden ook vluchtremmende binnenwanden deels neerklapbaar kunnen worden uitgevoerd.

Momenteel is de uitvinder bezig met testmodellen en op zoek naar mensen die willen samenwerken bij de verdere ontwikkeling, of erin willen investeren. “Wat dat betreft belt u op een goed moment.”

Octrooinummers: NL2011839 en 2013118

Houder: W. Koster, Den Ham

Uitvinder: W. Koster

Reageer op dit artikel