nieuws

‘Tevreden over hoe we de crisis zijn doorgekomen’

bouwbreed Premium

‘Tevreden over hoe we de crisis zijn doorgekomen’

Hein Trebbe is blij dat hij weer nieuw bloed in zijn onderneming kan begroeten. De hoogtij van de saneringen is voorbij.

“Zes, zeven jaren hebben we geen mensen aangenomen. We hebben zware crisisjaren achter de rug. Dit jaar trekken we weer medewerkers aan. Hoeveel? Zeker enkele tientallen. Veelal jongeren. Daarmee halen we nieuw elan binnen. Nieuw bloed is goed voor het bedrijf.”

De topman van het Twentse bouwbedrijf Trebbe voorziet – op langere termijn – krapte op de arbeidsmarkt. Afgelopen jaren hebben vele bouwvakkers de branche de rug toegekeerd. Zie ze maar eens terug te halen. Bovendien zet de vergrijzing door met een gestage uitstroom van zestigers. Zaak daarom om extra aandacht te schenken aan de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand en aantrekkelijk te zijn voor veelbelovende jongeren. Een aandachtspunt is ook het aandeel van vrouwen in de directie. De leiding ligt in handen van Hein Trebbe en zijn adjunct Laurens Olde Nordkamp. Streven is om toch zeker 30 procent van de directie uit vrouwen te laten bestaan.

Trebbe: “Eigenlijk kan ik niet ontevreden zijn over hoe we de crisis zijn doorgekomen. Alle jaren hebben we zwarte cijfers geschreven. Dan mag je je als bouwbedrijf gelukkig prijzen. Heel wat ondernemingen zijn weggevallen.”

Groei

Voor het uitbreken van de crisis in 2008 zette Trebbe een omzet neer van ruim een kwart miljard euro. Van dat bedrag was in 2013 nog de helft over. Inmiddels heeft de aannemer de groei weer te pakken. De omzet steeg vorig jaar van 130,5 naar 137,1 miljoen euro. Bijna 100 miljoen kwam uit de woningsector, de rest was utiliteitsbouw. De winst verdubbelde naar 2,2 miljoen. Nog niet het gewenste niveau, maar toch. De prestaties zijn duidelijk aan de beterende hand. Aan de vooravond van hernieuwde groei van het personeelsbestand werd in 2014 afscheid genomen van 64 medewerkers. Gemiddeld waren vorig jaar bij de onderneming 243 mensen aan de slag.

“Het herstel komt grotendeels uit de woningbouw. De verkoop neemt toe. Voor het eerst halen we ook weer nieuwe utiliteitsprojecten binnen. We zijn bezig met de afronding van het nieuwe ziekenhuis in Enschede. Nieuwe grote projecten zijn een gebouw voor tandheelkunde voor de Universiteit Nijmegen, een parkeerkelder met daarop een verzorgingshuis en twee complexen met appartementen te Hoogeveen plus verpleeghuizen in Almelo en Delden. Allemaal projecten met een relatie tot de zorg, daar zijn we sterk in.”

Over het prijsniveau in de sector utiliteit is Trebbe niet tevreden. “De prijzen zijn nog heel matig. We hebben in de sector overcapaciteit en dat leidt tot felle prijsconcurrentie. Het aannemen van werken onder de kostprijs behoort nog niet tot het verleden.”

De crisis heeft volgens Trebbe de bouw gedwongen een geweldige draai te maken. “Het aanpassingsproces is nog vol gaande. Iedereen moet zijn plekje vinden. Zeker is wel dat we gaan naar substantieel lagere aantallen woningen. De jaarlijks 80.000 stuks van voor de crisis komen niet terug.”

hogere efficiëntie

Trebbe rekent voor 2015 op toenemende omzet en groei van de winst. BIM, lean werken en ketensamenwerking blijven hoog op de agenda staan. Doel: verlaging van de kosten en een hogere efficiëntie. Het conceptueel denken is bij de bouwer in een stroomversnelling gekomen. Concepten als Basiswonen, Hoogwonen en (voor renovaties) Bestaand wonen zorgen zowel op de bouwplaats als bij de financiële administratie voor meer tempo.

Reageer op dit artikel