nieuws

Stijging van vertrouwen basis voor stabiele woningvraag

bouwbreed

Stijging van vertrouwen basis voor stabiele woningvraag

Het vertrouwen in de economie neemt toe. In steeds breder kring vat de overtuiging post dat de financiële omstandigheden komende twaalf maanden alleen maar gunstiger worden.

In juni geeft 3 procent van de consumenten aan ergens in de komende twee jaar een woning te zullen kopen. Daarbovenop nog eens 5 procent mensen die “ja, misschien” antwoorden op de vraag van het Centraal Bureau voor de Statistiek of ze de komende 48 maanden een woning zullen kopen dan wel verbouwen.

Het CBS constateert dat de consumenten vergeleken met jongstleden mei een stuk meer vertrouwen hebben gekregen. Inmiddels overstijgt het aantal optimisten de pessimisten met 6 procent. Zo goed is de stemming in bijna acht jaar tijd niet meer geweest. Het absolute dieptepunt in de crisisjaren werd bereikt in februari 2013 toen de stemmingswijzer van het CBS uitsloeg naar -44. In het vroege voorjaar twee jaar geleden was per saldo het aantal pessimisten 44 procent groter dan het aantal mensen met een zonnige blik.

Opknappen

Het sterk toegenomen vertrouwen vertaalt zich in het gemakkelijker laten rollen van het geld. Een op de tien Nederlanders wil komende twee jaar beslist een nieuwe auto kopen. Nog eens 9 procent staat op de drempel om datzelfde te doen. Grote populariteit heeft ook het opknappen van de eigen woning, al lijkt de belangstelling weer wat weg te ebben. In januari had een vijfde van de bevolking concrete plannen om te komen tot verbetering of onderhoud van de eigen woning. In april peilde het CBS zelfs 26 procent mensen die geld in hun woningen steken.

Plus in diezelfde maand nog eens 8 procent die serieus nadacht over opknapplannen. Sinds de piek in april is de groep van klussers weer gedaald tot een vijfde van de bevolking. De afname hangt waarschijnlijk samen met de naderende afschaffing van het lage btw-tarief op onderhoudswerkzaamheden.

Terugblikkend vindt 39 procent van de bevolking dat de economische situatie de afgelopen twaalf maanden verbeterd is.

Over de omstandigheden de komende twaalf maanden steekt 43 procent de duim in de hoogte. In de crisisjaren overheerste telkens de vrees voor de naaste toekomst en bleek de werkelijkheid (hoe werden afgelopen maanden ervaren) voortdurend behoorlijk mee te vallen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels