nieuws

Onderzoek naar kosten en baten Omgevingswet

bouwbreed

Onderzoek naar kosten en baten Omgevingswet

Minister Schultz laat onderzoeken wat de kosten en baten zijn van de Omgevingswet. Zelf is de minister niet bang voor eventuele financiële missers. De Tweede Kamer vergaderde maandag urenlang over de Omgevingswet. De ‘praktijkwet’ moet vanaf 2018 bedrijven, burgers en bestuurders verlossen van onbegrijpelijke bureaucratie op het gebied van bouwen, wonen, werken en leven.

Vooral op de linkerflank van de Kamer heersen zorgen over de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Kamerleden vrezen dat de kosten van de wet, waaronder die voor het nieuwe ict-systeem, uit de pan rijzen.

Minister Schultz probeerde de Kamer gerust te stellen: “We gaan de effecten van de wet in beeld brengen, maar ik denk persoonlijk dat de baten ruim hoger zullen liggen dan de kosten.” Het ict-systeem, ‘de laan van de leefomgeving’, ontwikkelt ze stapsgewijs.

Over de ambities van de Omgevingswet is het laatste woord nog niet gezegd. Met name GroenLinks vindt dat de toekomstige wet veel meer een soort van motor van vernieuwing moet zijn: “We missen keiharde maatschappelijke normen”, zei Liesbeth van Tongeren. “We moeten komen tot een schoner, duurzamer en klimaatbestendiger Nederland. De tijd dringt.” De PvdA uitte vorige week ook kritiek op het vooral ‘zakelijke’ karakter van de wet, maar lijkt die langzaam maar zeker in te slikken.

De minister benadrukte dat veel inhoudelijke zaken worden vastgelegd in vier nog uit te werken Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s). Sommige Kamerleden lieten blijken dat vervelend te vinden, omdat ze de consequenties daarvan niet kunnen overzien.

Schultz noemde de kwaliteit van het wetsvoorstel een “verdienste van velen”. Liever spreekt ze over een stelselwijziging. “Daar hoort een andere bestuurscultuur bij. Van verschuilen achter regels naar bestuurlijke lef.”

Reageer op dit artikel