nieuws

Nieuwe cao: werken tot zestig uur per week

bouwbreed

Bouwbedrijven kunnen hun werknemers straks – bijvoorbeeld bij een piek in de productie – langer inzetten, tot maximaal zestig uur per week.

Dat zijn bouwwerkgevers en vakbonden aan de cao-tafel overeengekomen. Afgelopen zaterdag kwamen zij, na bijna 48 uur non-stop onderhandelen, tot een akkoord over een nieuwe bouw-cao. De gemiddelde arbeidsduur blijft veertig uur per week, maar onder bepaalde voorwaarden wordt het mogelijk om de werkweek te verlengen tot zestig uur. Daarvoor is dan wel vooraf toestemming nodig van minimaal 70 procent van de betrokken werknemers. In de oude cao was verlenging tot maximaal 48 uur mogelijk.

De standaard werkweek blijft maandag tot en met vrijdag. Per jaar kunnen echter wel vijf zaterdagen als ‘gewone’ werkdag wordt ingeroosterd. Het dagvenster wordt verruimd, van de huidige van zeven tot zes naar van zeven tot zeven. De verruiming van de arbeidstijden is een langgekoesterde wens van werkgevers. Tijdens de onderhandelingen hadden zij ingezet op een standaard werkdag van twaalf uur, exclusief reistijd. Ook hadden ze graag gezien dat werken op zaterdag onbeperkt mogelijk zou worden.

Cao-onderhandelaar Gijs Buijs van de Aannemersfederatie verwacht dat met de gemaakte afspraken de toenemende flex in de bouw gestopt kan worden. Volgens hem hebben veel aannemers afgelopen jaren vaste werknemers ingeruild voor zzp’ers vanwege de dure en inflexibele cao. “Dit is hopelijk een start voor het weer aannemen van vaste werknemers.”

Besparingen

Hoewel werknemers er komende 25 maanden 5,5 procent in loon op vooruitgaan, zullen de verruimingen van de werktijden, de afbouw van het aantal seniorendagen, het beperken van de premie voor collectieve voorzieningen en de verlaging van het leerlingensalaris werkgevers voldoende besparingen opleveren, schat Bouwend Nederland-onderhandelaar George Raessens in. “Een daling van loonkosten was natuurlijk de voornaam ste inzet van werkgevers tijdens het onderhandelingsproces”, zegt hij. “Het is voor werkgevers goed dat dat gelukt is. Overigens denk ik dat dit akkoord ook voor werknemers voldoende aanknopingspunten biedt.”

Daarbij doelt hij voornamelijk op de naleving van de cao en de aanpak van schijnconstructies. Daarover zijn “stevige afspraken” gemaakt. Zo zal vanaf volgend jaar een id-pas worden ingevoerd. Die wordt verplicht voor alle werkenden op de bouwplaats, dus ook zelfstandigen zonder personeel. Volgens Mieke van Veldhuizen van FNV Bouw zal daarmee “de hele keten op een bouwplaats in beeld komen” en zal naleving van de cao en de aanpak van schijnconstructies “worden vergemakkelijkt”.

Bouwwerkgevers en bonden zijn het ook eens geworden over afschaffing van de seniorendagen. Dat gebeurt niet in één klap; de seniorendagen worden in een periode van zeventien jaar afgebouwd.

Werknemers kunnen straks wel vrije tijd bijkopen. Daarvoor wordt een individ ueel keuzebudget gecreëerd voor elke werknemer. Behalve extra verlof kan daarmee ook scholing worden bekostigd of een kortere werkweek.

Akkoord bouw-cao

– loonsverhoging 5,5 procent in 25 maanden

– afbouw seniorendagen in 17 jaar

– invoering individueel keuzebudget

– verruiming arbeidstijden

– verplichte id-pas vanaf volgend jaar

– beperking reisuren

– scherpere naleving cao-afspraken

Reageer op dit artikel