nieuws

Nieuwbouw door woningcorporaties stijgt twee jaar en zakt vanaf 2016 weer in

bouwbreed Premium

Nieuwbouw door woningcorporaties stijgt twee jaar en zakt vanaf 2016 weer in

Corporaties zijn van plan de komende vijf jaar jaarlijks gemiddeld 19.000 nieuwbouwwoningen te bouwen. Na 2016 zakt de bouwproductie terug. Dat blijkt uit een trendanalyse van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De 19.000 woningen zijn goed voor een jaarlijkse investering van 2,7 miljard euro.

Dit jaar stijgt de bouwproductie naar 20.000 en volgend jaar naar 25.000 nieuwbouwwoningen.

De bouw van vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen neemt volgens de plannen snel af. Drie jaar geleden werd de jaarlijkse oplevering van 2800 nieuwe koop- en vrijesectorhuurwoningen voorzien. De prognoses voor de periode 2015-2019 gaan uit van 1200 woningen per jaar. In de jaren 2018 en 2019 daalt de productie van koop- en vrijesectorhuurwoningen zelfs tot 700 woningen per jaar.

Zorgen

De nieuwbouw vindt voornamelijk plaats in de provincies Noord-Brabant en Drenthe, blijkt uit de analyse van het WSW. In Drenthe is de hoge productie mede het gevolg van herstructurerering (saldo van sloop en nieuwbouw).

De nieuwbouw in de grote steden ligt in de jaren tot en met 2016 onder het Nederlands gemiddelde. Uitzondering hierop is Utrecht, waar nog wel rijkelijk gebouwd wordt.

Animo

Zorgen maakt het waarborgfonds zich over de veroudering van het woningbezit van de volkshuisvesters. Corporaties bouwen te weinig nieuwe woningen en investeren te weinig in onderhoud en renovatie. Veel plannen voor onderhoud en woningverbetering zijn sinds 2011 op de lange baan geschoven. Ook als corporaties financieel sterk genoeg zijn, lijkt er weinig drang om voldoende geld in te zetten om de veroudering van het woningbezit tegen te gaan. De gemiddelde leeftijd van de woningen stijgt de komende vijf jaar met 1,7 jaar. Van de totale vastgoedportefeuille van alle corporaties is 37,5 procent 45 jaar of ouder en driekwart ouder dan 25 jaar.

WSW constateert verder dat de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen afneemt. Dat is volgens de borg het effect van het huurprijsbeleid en van toenemende verkopen samen. De maatregel van veel corporaties om de jaarlijkse huurverhoging te beperken, kan het beeld niet veranderen.

Dinsdag stemde een meerderheid van de leden (63 procent) van branchevereniging Aedes tijdens een verenigingscongres in met huurmatiging in de periode 2016-2018. Aedes en de Woonbond willen de huurprijs sterker koppelen aan de kwaliteit van de woning. Huurverhoging is dan niet meer afhankelijk van het inkomen van de huurder, zoals nu het kabinetsbeleid is. Omdat het gaat om een gezamenlijk voorstel van huurders en verhuurders, hopen de corporaties en de Woonbond op politieke steun.

Reageer op dit artikel