nieuws

Groningen subsidieert 
collectieve zonne-energie

bouwbreed

De provincie Groningen subsidieert het collectief opwekken van zonne-energie. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van zonnepanelen op gymzalen of braakliggende grond. Omdat dit soort initiatieven vaak lastig is te realiseren en moeizaam op gang komt, wordt nu een financiële bijdrage mogelijk gemaakt.

Met de subsidieregeling kunnen kansrijke projecten van de grond komen. Deze kunnen bovendien als voorbeeld dienen voor andere projecten. Voorwaarde is dat de werkzaamheden uiterlijk in 2016 worden uitgevoerd. Daarnaast geldt dat ze niet mogen botsen met geldende bestemmingsplannen. In totaal stelt de provincie 200.000 euro beschikbaar. Verder wijst zij erop dat verenigingen van eigenaren en leden van coöperaties korting kunnen krijgen op hun gezamenlijk opgewekte zonne-energie. Deze staat bekend als de postcoderoosregeling. Omdat hierover veel onduidelijkheid bestaat, heeft de provincie een handboek hiervoor beschikbaar. Dit moet zonnecollectieven stimuleren zodat nog dit jaar vier initiatieven een aanvang kunnen nemen.

Reageer op dit artikel