nieuws

Gemaal gaat koeling leveren voor academisch medisch centrum

bouwbreed

Gemaal gaat koeling leveren voor academisch medisch centrum

De Parksluizen in Rotterdam moeten in de toekomst koude gaan leveren aan het nabijgelegen Erasmus Medisch Centrum. Een aanpassing aan het gemaal maakt het mogelijk om jaarlijks zo’n 50 GWh aan koelenergie te winnen.

Het sluizencomplex tussen de Schie en de Nieuwe Maas verplaatst per minuut ongeveer 1200 kuub water. Dat gebeurde vroeger altijd met een zeer grote pomp, maar beheerder Hoogheemraadschap van Delfland doet het binnenkort mogelijk energieneutraal met een kleintje. Die heeft een betere efficiëntie en – heel belangrijk – een separate omloopleiding. “Uit die omloopstroom kunnen wij koude winnen”, vertelt business developer Barry Scholten (IF Technology). “Vrij simpel: we halen met een warmtewisselaar koude uit het voorbijstromende water en slaan dat op in de bodem. Dat levert meer energiewinst op dan een windmolen.”

Het vergt aanleg van warmtewisselaars en een wko-installatie, maar de investering is binnen een jaar of acht weer terug te verdienen. Dat blijkt uit een businesscase die IF Technology heeft opgesteld. De totale investering zou zo’n twee miljoen euro bedragen. Met een Europese subsidie gaat de terugverdientijd nog veel verder naar beneden.

In de winter is de temperatuur van het passerende water zo’n 7 Celsius. Die koude is eenvoudig op te slaan in watervoerende bodemlagen in de bodem. Via een transportleiding, die met een gestuurde boring zal worden aangelegd, komt de koude uit bij de koudeopslag op het terrein van het ziekenhuis, 200 meter verderop. Daarmee kunnen de gebouwinstallaties het enorme ziekenhuiscomplex (200.000 vierkante meter) klimatiseren. Volgens de berekeningen kan het energieverbruik dankzij de koudeleiding met 60 procent naar beneden. Dat scheelt een slok op een borrel, want het Erasmus MC is een grootverbruiker, die alleen al per uur 2,2 miljoen kuub lucht verpompt. De energiepotentie van koudewinning uit oppervlaktewater is bij de Parksluizen veel hoger dan het energieverbruik van het gemaal (18MW). De waterbeheerder slaat met de kleinere pomp twee vliegen in één klap, want die moet ook een rol spelen bij het efficiënter terugdringen van zoutindringing via de Parksluizen.

Smart polderconcept

Een startdatum is nog niet vastgelegd, want er loopt nog onderzoek naar de randvoorwaarden voor het inrichten van het gemaal als koudecentrale. Het plan voor de koudecentrale Parksluizen is onderdeel van het Smart polder-concept. Dat gaat ervan uit dat met negen van de grootste gemalen van Hoogheemraadschap Delfland zo’n 500GWh aan energie is te winnen. Dat is ongeveer evenveel als alle windturbines in de provincie Zuid-Holland per jaar opwekken. In heelNederland staan meer dan drieduizend gemalen, dus de potentie van het idee is groot. Noodzakelijk voor de geschiktheid van een gemaal is een afnemer dichtbij, want koude en warmte zijn niet over grote afstanden te transporteren. Momenteel doet IF Technology haalbaarheidsonderzoek voor koude- en warmtecentrales bij gemalen van waterschappen Rivierenland en Zuiderzeeland.

Reageer op dit artikel