nieuws

Gelderland past regels stikstof aan

bouwbreed

Gelderland past regels stikstof aan

De provincie Gelderland heeft de beleidsregels voor de aanpak van de stikstofproblematiek aangepast. Bepaald is dat bedrijfsuitbreidingen niet meer dan 3 mol stikstof per hectare per jaar extra mogen uitstoten. De ruimte die hiervoor nodig is moet worden gerealiseerd binnen twee jaar nadat de vergunning is verleend.

Door de aanpassingen sluiten de Gelderse regels aan bij de landelijke van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze regelt de uitstoot van stikstof rondom de Natura 2000-gebieden. Het doel is de uitstoot van stikstof bij de bron aan te pakken. Uitbreiding van bedrijfsactiviteiten blijft echter mogelijk, mits daarvoor een vergunning is verleend.

Als de PAS op 1 juli in werking treedt, vervallen de regels die tot nu toe in Gelderland worden gehanteerd wat betreft stikstof.

Reageer op dit artikel